پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام ١٠ ژوئیه ٢٠١۴

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 10 July 2014 to the Bahá’ís of the world]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 

 

١٠  ژوئیه  ٢٠١۴

 

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

غروب آفتاب روز ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٣ (٢٠ مارس ٢٠١۵) پایان سال ١٧١ بهائی و اختتام واحد نهمِ اوّلین کلّ شیءِ تقویم بدیع خواهد بود.  از پیروان حضرت بهاءالله در شرق و غرب عالم دعوت می‌نماییم تا از آن روز فیروز به بعد به روشی یکسان از تقویم بدیع استفاده نمایند.

 

جزئیّات تقویم بدیع بر طبق اصلی که باعث تنظیم و تعدیلِ بسط و اجرای تدریجی تعالیم الهی می‌باشد به مرور زمان تعیین شده است.  طرح کلّی این تقویم، اعصار و ادوار، ماه‌ها و روزهای آن از قلم حضرت ربّ اعلی نازل شد و بعداً توضیحات و منضمّاتی اساسی از یراعۀ حضرت بهاءالله عزّ صدور یافت.  حضرت عبدالبهاء جوانب مختلف این تقویم را تبیین نمودند و تحت هدایت حضرت ولیّ عزیز امر الله ترتیبات لازم برای کاربرد آن در غرب به نحوی که در مجلّدات عالم بهائی انعکاس یافته مقرّر گردید.  ولی به خاطر وجود مبهماتی در مورد برخی از تاریخ‌ها در تقویم میلادی و تقویم هجری قمری و هم‌چنین وجود مشکلاتی در تطبیق ایّام تاریخی و وقایع نجومی با بیانات مصرّح در آثار مبارکه چند مطلب حلّ نشده باقی مانده بود.  در پاسخ به سؤالات احبّا در مورد تقویم، هم حضرت عبدالبهاء و هم حضرت ولیّ‌امرالله این مطالب را به بیت ‌العدل اعظم ارجاع فرمودند.  برای استفادۀ یک‌نواخت از تقویم بهائی، سه نکته از ویژگی‌های بسیار آن نیاز به توضیح دارد:  روش تعیین روز نوروز، رعایت خصوصیّت قمری بودن اعیاد میلادِ دو مظهر ظهور در تقویم شمسی، و تثبیت تاریخ ایّام متبرّکه در تقویم بدیع.

 

حضرت بهاءالله در رسالۀ سؤال و جواب می‌فرمایند "هر روز که شمس تحويل به حمل شود همان يوم عيد است اگرچه يک دقيقه به غروب مانده باشد."  امّا جزئیّات این قضیّه تا به حال تعیین نشده بود.  تصمیم این جمع بر آنست که طهران زادگاه جمال ابهی نقطۀ تعیین لحظۀ آغاز اعتدال بهاری در نیم‌کرۀ شمالی، بر حسب محاسبات نجومی از منابع موثّق، و بالتّبع تعیین روز نوروز برای عالم بهائی خواهد بود.

 

دو عید میلاد، یعنی یوم تولّد حضرت بهاءالله و تولّد حضرت ربّ اعلی تا به حال همیشه در شرق در روزهای اوّل و دوم ماه محرّم مطابق تقویم هجری قمری برگزار شده ‌است.   حضرت بهاءالله تصریح می‌فرمایند که "اين دو يک يوم محسوب شده عندالله."  در عین حال در مکتوبی به زبان انگلیسی از طرف حضرت ولیّ‌امرالله ذکر شده است که "در آینده بدون ‌تردید همۀ ایّام متبرّکه طبق تقویم شمسی رعایت خواهد شد و تمهیدات لازم برای برگزاری عمومیِ دو عید سعید میلاد فراهم خواهد گردید."  این مسئله که چگونه خصوصیّت قمری بودن این دو یوم مبارک در متن تقویم شمسی حفظ خواهد شد تا کنون بدون پاسخ مانده بود.  این دو عید مبارک از این پس بر طبق تصمیم این جمع، در اوّلین و دومین روزِ بعد از هشتمین حلول قمر پس از نوروز بر اساس جداول‌ نجومی که از پیش با در نظر گرفتن طهران به عنوان نقطۀ مبدأ تهیّه شده، برگزار خواهد گردید.  در نتیجه، ایّام برگزاری دو عید میلاد سال به سال تغییر خواهد کرد و دو روز متوالی در شهرالمشیّة، شهرالعلم و یا شهرالقدرة در تاریخ بهائی و بین نیمۀ اکتبر تا نیمه نوامبر در تاریخ میلادی خواهد بود.  سال آینده، میلاد حضرت ربّ اعلی با دهم شهرالقدرة و میلاد حضرت بهاءالله با یازدهم شهرالقدرة مصادف خواهد گشت. با نهایت سرور و اشتیاق منتظر فرارسیدن جشن‌های دویستمین سال میلاد حضرت بهاءالله و حضرت ربّ اعلی، به ترتیب در سال‌های ١٧۴ و ١٧۶ بدیع هستیم، زمانی که تمامی عالم بهائی این دو سال‌روز مقدّس را در یک تقویم مشترک جشن خواهد گرفت.

 

تاریخ برگزاری‌ بقیّۀ ایّام متبرّکه بر طبق بیانات صریح حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، و حضرت ولیّ‌امرالله مطابق تقویم شمسی به شرح زیر ثابت خواهد بود؛ لذا تصمیم گرفته‌ایم که برخی از تفاوت‌های تاریخی کنار گذاشته شود:  نوروز، اوّل شهرالبهاء؛ عید اعظم رضوان، از ١٣ شهرالجلال تا ۵ شهرالجمال؛ اظهار امر حضرت ربّ اعلی، ٨ شهرالعظمة؛ صعود حضرت بهاءالله، ١٣ شهرالعظمة؛  شهادت حضرت ربّ اعلی، ١٧ شهرالرحمة؛ روز میثاق، ۴ شهرالقول؛ و صعود حضرت عبدالبهاء، ۶ شهرالقول.

 

هدایات و توضیحات قبلی راجع به تقویم بدیع و انعقاد جلسات ضیافات نوزده‌روزه و ایّام متبرّکه مانند شروع روز از غروب آفتاب، عدم اشتغال به کار، و ساعات برگزاری بعضی از ایّام متبرّکه هم‌چنان به قوّت خود باقی است مگر آنکه با ارائۀ این مقرّرات جدید صریحاً ملغی شده باشند.  در آینده ممکن است به علّت تغییر اوضاع و شرایط توضیحات بیشتری مورد نیاز باشد.

 

احبّای عزیز الهی در شرق و غرب عالم به دنبال تصمیمات مذکور مسلّماً بعضی از عناصر تقویم بدیع را با آنچه تا به حال معمول بوده متفاوت خواهند یافت.  تطبیق تاریخ‌های تقویم بدیع با سایر تقویم‌ها بسته به تاریخ روز نوروز تغییر خواهد کرد.  تغییر تعداد روزهای ایّام‌ هاء در سال‌های مختلف مبتنی بر وقت وقوع اعتدال بهاری خواهد بود؛ سالی که با نوروز ١٧٢ بدیع آغاز می‌گردد شامل چهار روز ایّام هاء خواهد بود.  جدولی که در مرکز جهانی بهائی تهیّه شده و شامل تاریخ نوروز و تاریخ برگزاری دو عید سعید میلاد در پنجاه سال آینده می‌باشد به زودی برای محافل روحانی ملّی ارسال خواهد شد.

 

گزینش تقویمی جدید در دورۀ هر پیامبر نمادی از قدرت ظهور الهی برای ایجاد تحوّل در درک انسان از حقایق مادّی، اجتماعی و روحانی است و از این طریق لحظات و ایّام مقدّس مبرّز می‌گردد، جایگاه نوع بشر در زمان و مکان بازاندیشی می‌شود و روند زندگی از نو شکل می‌گیرد.  نوروز سال ١٧٢ بدیع آغاز مرحلۀ تاریخی دیگری در تجلّی وحدت اهل بهاء و در اتّساع نظم جهانیِ حضرت بهاءالله خواهد بود.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]

 

 

این ترجمه در تاریخ ۵ آوریل ٢٠٢١ تجدید گشت