پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان ایران

پیام ١٨ اردیبهشت ١٣٩۴

١١  شهرالجمال  ١٧٢

١٨  اردیبهشت  ١٣٩۴

 

پیروان باوفای حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

 

در ایّام فرخندۀ رضوان این مشتاقان به اتّفاق جمّ غفیری از پیروان جمال اقدس ابهی، خادمین مرکز جهانی بهائی و زائرین و مسافرین در ارض مقصود، با طواف مقامات متبرّکۀ علیا مراتب قدردانی و سپاس خود را از نزول تأییدات متتابعۀ ربّانی که سبب حصول موفّقیّت‌های مهمّی برای امر مبارک در قریب به پنج‌‌هزار محدودۀ جغرافیایی در جمیع قارّات عالم گردیده به لسان جان به ساحت قدس الهی ابراز داشتیم، موفّقیّت‌هایی که نتیجۀ سعی و کوشش خاضعانۀ دوستان در راه بهبود اوضاع و رفاه اجتماع با هم‌کاری دیگر مردم آزاده و خیراندیش جهان است.  در راز و نیاز با خالق بی‌انباز به یاد شما عزیزان بودیم و نه تنها فرارسیدن سال‌روز دست‌گیری هفت نفر اعضای سابق هیئت جلیلۀ یاران و برخی از خادمین برازندۀ مؤسّسۀ علمی آزاد را به خاطر آوردیم بلکه این غم و اندوه را نیز به دل داشتیم که هنوز هزاران نفر از بهائیان ایران هم‌چنان به خاطر تمسّک به باورهای دینی خود در تضییقات شدید به سر می‌برند و بیش از صد نفر از آن عزیزان اسیر بند و زندان می‌باشند.  از آستان مقدّسش رجا نمودیم که امرا را عدل و علما را انصاف عنایت فرماید تا این ظلم و ستم به پایان رسد و ابواب رخا و آسایش بر وجه آن خادمان امر حضرت کبریا و دیگر شهروندان شریف آن سرزمین مقدّس و باستانی گشوده گردد.

 

آنچه را که وقایع سال گذشته بیش از پیش در مقابل دیدگان مردم اصیل و پاک‌نژاد آن مرز و بوم و دیگر مروّجین صلح و سلام در سراسر جهان آشکار نمود تضادّ شدیدِ موجود بین عقاید صلح‌جویانه و سلوک خیرخواهانۀ جامعۀ بهائی و اعمال اسف‌بار و غیر انسانی کسانی است که تحت تأثیر تعصّبات جاهلانۀ مذهبی هم‌چنان به بی‌عدالتی‌های خود در حقّ شما ادامه می‌دهند.  دفاع ایرانیان نیک‌اندیش و روشن‌ضمیر، چه در داخل و چه در خارج از ایران، از حقوق شهروندی هم‌وطنان بهائیِ خود به وضوح نمایان بود.  خالی گذاشتن یک صندلی از طرف هم‌کلاسان به نام و به یاد یک دانشجوی بهائی محروم از تحصیلات دانشگاهی، دعوت به هم‌کاری از سوی هم‌صنفانِ یک کاسب بهائیِ محروم از جواز کسب، و یا اعلام رضایت کتبی جمعی از همسایگان و آشنایان برای به خاک‌سپاری یکی از متصاعدین بهائی که به دستور مسئولین و به بهانۀ مخالفت مردم از آن ممانعت به عمل آمده بود از جمله موارد بی‌شمارِ حمایت عامّۀ مردم چه در شهر‌ها و چه در روستاهای آن کشور بود.  شواهد و قراین بسیار زیاد دیگری نیز بیان‌گر این معنا است که ایرانیان برومند از هر طبقه و قشری — اعمّ از مدافعان حقوق بشر، روحانیون نیک‌اندیش و بادرایت، فعّالان سیاسی و مدنی، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، هنرمندان و تهیّه‌کنندگان برنامه‌های تلویزیونی و مورّخینی که برای استفادۀ آیندگان به تهیّۀ فیلم و جمع‌آوری اسناد در ارتباط با مظالم بی‌شمار وارده بر پیروان این آیین اقدام نموده و برنامه‌هایی مستند و بی‌طرفانه راجع به عقاید و اهداف‌شان ارائه می‌دهند، افرادی که در مقالات و وبلاگ‌های شخصی ابراز هم‌دردی و هم‌دلی می‌نمایند، کسانی که با امضای تظلّم‌نامه‌های مختلف خواهان احقاق حقوق مسلوبۀ شما عزیزان هستند، و برگزار‌کنندگان برنامه‌های وسیع و گسترده علیه محرومیّت جوانان بهائی از تحصیلات عالیه و آزار و اذیّت بهائیان — همگی آرزو دارند تا آحاد مردم مملکت از جمله بهائیان بتوانند در مقام شهروندانی دل‌سوز دوش به دوش یکدیگر در راه آبادانی و سربلندی ایران عزیز کوشا باشند.  از طرف دیگر حمایت سازمان‌های غیر انتفاعی، مؤسّسات علمی، شخصیّت‌های برجسته چون برندگان جایزۀ صلح نوبل، نمایندگان دول مختلف و قطع‌نامه‌های مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد نیز نشان‌دهندۀ انزجار مردم جهان از ادامۀ ظلم و ستم بر شما و دیگر ایرانیان است.

 

ایقان و ایمان شما به مقام مظهر ظهور الهی در این عصر نورانی، انقطاع شما از امور دنیوی و توجّه‌تان به حیات معنوی، تشبّث‌تان‌ به تعالیم این امر عظیم، ارادۀ آهنین و بردباری حماسه‌آفرین شما در تحمّل شداید در سبیل محبّت ‌حضرت یزدان، درایت و استقامت سازندۀ شما در شرایط مصیبت‌بار کنونی، و اقدامات مجدّانۀ شما در راه خدمت به وطن مألوف و به عالم انسانی یاد‌آور این بیان احلی از قلم اعلی است که بعد از توصیف شوق و شور و عشق موفور پیروان خود و مراتب از خودگذشتگی‌ها و جان‌بازی‌های آنان در راه تحقّق ارادۀ الهی می‌فرمایند "فوعزّتک یا الهی انّی متحیّر فیهم و ما ظهر منهم فی سبیل محبّتک فطوبی لهم ثمّ روحا لهم…کأنّک صنعتهم لحبّک و اصطفیتهم لجذبک و القیت فیهم روح امرک و اظهرت لهم جمال احدیّتک".  پس ای فارسان میدان وفا و ای سالکان سبیل هدی سرافراز و مفتخر باشید که مصداق این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء هستید که می‌فرمایند "ای احبّای الهی نظر به اعتساف و بی‌انصافی نادانان ننمایید.  ظلم را به عدل مقاومت کنید و اعتساف را به انصاف مقابلی نمایید و خونخواری را به مهربانی معامله نمایید.  در ترقّی ایران و ایرانیان خیرخواه باشید و در مدنیّت عمومیّه بکوشید."

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]