پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام ٢ ژانویه ٢٠١۶

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 2 January 2016 to the Bahá’ís of the world]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

٢  ژانویه  ٢٠١۶

 

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

این پیام را از مجتمع حضرات مشاورین قارّه‌ای که مدّت پنج روز متوالی به مطالعه و تفرّس در بارۀ مقتضیات نقشۀ جهانی آینده مشغول بوده‌اند به شما خطاب می‌کنیم.  مشاورات خردمندانۀ‌ آنان بر اساس دانش قابل توجّهی بود که در هزاران محدودۀ جغرافیایی در سراسر جهان راجع به فرایند قابلیّت‌سازی کسب می‌شود.  گزارشات متعدّد در طول کنفرانس گواهی بود بر خلّاقیّت، پشتکار، و شکوفایی توانایی‌های جامعۀ اسم اعظم و مهم‌تر از همه اتّکا بر تأییدات لاریبیّۀ الهیّه.  در بین مردم در همۀ نقاط جهان توجّهی روزافزون به اثرات پیام شفابخش حضرت بهاءالله برای بیماری‌های اجتماع مشهود است.

 

دوران باقی ‌مانده تا پایان قرن اوّل عصر تکوین زمانی است بین دو سالگردِ مرتبط با دو سند که هر یک از اهمّیّت خاصّی برخوردار می‌باشد.  شروع این دوران مصادف با صدمین سال صدور الواح نقشۀ ملکوتی از کلک اطهر حضرت عبدالبهاء در ایّامی است که احبّا مرحلۀ جدیدی را در اجرای این نقشه شروع می‌کنند.  اختتام آن مقارن با انقضای ‌صد سال از صعود مرکز میثاق است که متعاقب آن الواح مبارکۀ وصایا گشوده شد.  با اشتغال به این افکار و در حالی‌ که خود را برای مشاورات خویش آماده می‌ساختند اعضای هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای در معیّت اعضای بیت العدل اعظم و دارالتّبلیغ بین‌المللی به زیارت بیت مبارک حضرت عبدالبهاء مشرّف شدند، مکانی که در آن سه فقره از الواح نقشۀ ملکوتی نازل شده است و محلّی که در آن چند هفته بعد از صعود حضرت عبدالبهاء الواح وصایا‌ در حضور جمعی از احبّای الهی از چهار قارّۀ عالم قرائت گردید.  در آن بیت مقدّس و در شام‌گاه قبل از شروع کنفرانس قسمت‌هایی از آن دو سند ذی‌قیمت که به فرمودۀ حضرت ولیّ‌امرالله محرّک فرایندهای ترویج امر الله و تأسیس نظم اداری‌ بهائی می‌باشند تلاوت شد.  این زیارت و استماع این بیانات سرآغاز شایسته‌ای برای پنج روز مشورت در بارۀ انتشار وسیع‌تر انوار ظهور حضرت بهاءالله و تقویت توانایی مؤسّسات امر نازنینش یعنی مجاری‌ ایصال مواهب و فیوضات موعودۀ الهی به عالم انسانی بود.

 

تمهیدات نقشۀ پنج‌سالۀ آینده در پیام این جمع خطاب به مشاورین مندرج است، پیامی که در روز افتتاحیّۀ کنفرانس قرائت شد و در همان روز به کلّیّۀ محافل ملّی نیز ابلاغ گردید.  مشاورین محترم به وضوح به این نکته پی‌بردند که آنچه عزیزان حضرت یزدان به انجامش دعوت خواهند شد مستلزم تلاشی است بس خارق‌العاده ولی در عین حال این خادمان برازندۀ امر الله اطمینان خود را نیز از قابلیّت عالم بهائی برای اجرای این وظیفۀ خطیر ابراز داشتند.  امکان تصوّر انجام چنین مأموریّت عظیمی به هیچ‌ وجه در گذشته موجود نبود امّا با توجّه به توفیقات حاصله در نقشۀ حاضر، امکانات فعلی نیز به مراتب گسترده‌تر از گذشته است.  آنچه موجب اهتزاز قلوب این مشتاقان گردید اخبار واصله از تجمّع احبّا است که ساعاتی پس از انتشار پیام این جمع خطاب به کنفرانس به منظور کمک به یکدیگر برای آشنایی با مفاد آن گرد هم آمدند.  امیدواریم که مطالعۀ آن سریعاً در سراسر جامعه گسترش یابد و مؤسّسات امری نیز سازمان‌دهی و ترتیبات اداری لازم را برای شروع شکوهمند نقشۀ بعدی در عید سعید رضوان فراهم سازند.

 

فعّالیّت‌های نقشۀ کنونی به خصوص در زمینۀ ایجاد برنامه‌های جدید رشد در چند ماه باقی مانده تا رضوان ادامه خواهد داشت.  هر گامی که در این جهت برداشته شود آمادگی جامعۀ جهانی را برای آغاز مشروع عظیم پنج‌سالۀ بعدی افزایش خواهد داد.  هر لحظه مغتنم و گران‌بها است.  بسیار مشتاقیم تا به رأی‌ العین مشاهده نماییم که هر یک از پیروان حضرت بهاءالله مسیر خدمات خالصانه و مجهودات والایی را برگزینند که مولای حنون حضرت عبدالبهاء در الواح نقشۀ ملکوتی مکرّراً احبّا را به انجام آن فرا خوانده‌اند.  در ادعیۀ خود به نیابت از طرف شما، با تضرّع و ابتهال از بانی آن نقشه مسئلت خواهیم نمود که در بارگاه عظمت اب بزرگوارش شفاعت نماید تا مادامی که نفوس هم‌چنان نیازمند مائدۀ آسمانی می‌باشند شما عزیزان را در خدمات‌تان هدایت فرماید.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]