پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان ایران

پیام ٢۴ مهر ١٣٩۵

١  شهرالعلم  ١٧٣

٢۴  مهر  ١٣٩۵

 

یاران و یاوران ممتحن جمال قدم در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

 

در این ایّام پر شور و شوق که در حضور مقامات بلند‌پایۀ کشور شیلی از ‌جمله نمایندۀ ارشد رئیس جمهور آن مملکت، امّ‌المعابد امریکای جنوبی در دامنۀ رشته کوه‌ آند در نهایت متانت، روحانیّت و عظمت افتتاح گشته است، هزاران نفر از ستایندگان اسم اعظم نیز در شهر سانتیاگو گردهم آمده‌اند تا به یاد فداکاری‌های نیاکان روحانی خویش که ندای حضرت مولی ‌الوری را در مراحل پیشین نقشۀ آسمانیش اجابت کرده و به آن سرزمین مهاجرت نمودند، و هم‌چنین به یاد نفوس پاک‌دل و مستعدّ آن مرز و بوم که پیام جمال ابهی را پذیرفته و به متابعت از تعالیم مبارکش جهت بنای مدنیّت الهی که ارمغان آن حضرت است کمر همّت بستند، تأسیس این معبد مشعشع و رفیع ‌الشّأن را جشن گیرند.  پرتو آن تعالیم ربّانی و بازتابش در جوامع بهائی پویا در آن منطقه از کرۀ ارض اکنون در بنایی متین با طرحی نوین در مکانی بس دل‌نشین متجلّی گشته است.  این بنیان قویّ ‌الارکان همگان را یکسان از هر قوم و هر نژاد و هر آیین با آغوشی باز پذیرا می‌شود و با ملحقات عامّ ‌المنفعۀ آتیه‌اش نمادی است درخشان از مفهوم وحدت عالم انسان و خدمت به نوع بشر در حیطۀ امکان.  آن روند روحانی که با نزول حکم محکم مشرق‌الاذکار از قلم اعلی آغاز گشت و با احداث امّ‌المعابد در هر یک از قارّات جهان طیّ سالیان متمادی و علی‌رغم مشکلات بی‌شمار ادامه یافت، اینک با تکمیل آخرین مشرق‌الاذکار قارّه‌ای وارد مرحلۀ جدیدی گردیده که طلیعۀ آن، تأسیس مشارق اذکار ربّ قدیر در سطح ملّی و محلّی است.  این مشتاقان با وقوف به این حقیقت که انتشار آیین نازنین آن محبوب عالم و استقرار مؤسّسات امر اعظمش در سراسر دنیا تا چه حدّ همیشه مرهون ایثار و فداکاری‌های پیروان باوفایش در مهد امر الله بوده است، در این لحظات تاریخی به ذکر خیر شما عزیزان مشغولیم که همواره چون پروانه گرد شمع جمالش بال و پر سوزانده‌ و هر بلایی را در سبیل حضرت رحمن تحمّل نموده‌اید.  ای دل‌باختگان روی بهاء، حال ملاحظه نمایید که انتصارات حاصله چگونه مصداق این بیت جان‌فزا از مثنوی مبارکش گشته است:

 

ای جمال ‌الله برون ‌آ از نقاب          تا برون آید ز مغرب آفتاب

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]