پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

پیام‌های مخصوص

پیام ١ سپتامبر ٢٠١٧

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 1 September 2017 to the friends gathered in Battambang, Cambodia,

for the dedication of the House of Worship]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در باتامبانگ-کامبوج

به مناسبت افتتاح مشرق‌الاذکار

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

١  سپتامبر  ٢٠١٧

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

هنوز یک سال از زمان بزرگداشت اتمام بنای آخرین مشرق‌الاذکار قارّه‌ای نگذشته که صبح جدیدی در توسعۀ مؤسّسۀ مشرق‌الاذکار دمیده است.  شما در محلّ تجلّی این صبح جدید جمع شده‌اید، یعنی مقرّ اوّلین مشرق‌الاذکار محلّی، بنیانی که آغاز مرحله‌ای است که اکنون در افق طالع گشته.  افتتاح این بنای بی‌نظیر فرصتی است تاریخی و نویدبخش تأسیس مشرق‌الاذکارهای بی‌شمار محلّی و ملّی در تبعیّت از حکم حضرت بهاءالله نازل در کتاب مستطاب اقدس که می‌فرمایند "عمّروا بیوتاً بأکمل ما یمکن فی الامکان باسم مالک الأدیان فی البلدان."

 

بس برازنده و شایسته است که گرامی‌داشتِ این لحظۀ خاصّ تاریخی در منطقه‌ای صورت می‌گیرد که ارتباطی دیرینه و افتخارآمیز با امر الهی دارد، چه که حتّی در زمان حیات حضرت بهاءالله پیام مبارکش تا نواحی جنوب شرقی آسیا رسیده بود، پیامی که همۀ مردمان را به فعّالیّت در راه صلح و اتّحاد دعوت ‌می‌نمود و البتّه لزوم و فوریّتش نهایتاً در طیّ سال‌های متمادی بعد شدّت یافته است.  آیا عدم اتّحاد موجب شدّت بحران‌ها و اختلافاتی نیست که جهان را مبتلا ساخته است؟  آیا عدم اتّحاد رنج و مشقّاتی را که بسیاری از مردمان با آن مواجهند تشدید ننموده است؟  الحمد لله که مردمان پاک‌دل کشور کامبوج که خود مصائب زیادی متحمّل شده‌اند با چنین اشتیاقی به دعوت جمال قدم پاسخ می‌گویند.  آنان مجدّانه می‌کوشند تا به مدد نیروی اتّحاد، نفوس را با آموزش مادّی و معنوی تعالی بخشند و مردمان را قادر ‌سازند تا قابلیّت خدمت را در خود پروش دهند.  احبّای کامبوج براستی جزو نفوسی کوشا و پیشرو در مرزهای یادگیری عالم بهائی برای ایجاد جوامعی استوار بر بنیانی پایدار هستند.

 

بدین ترتیب بنای مشرق‌الاذکار در باتامبانگ، شاهدی است از درخشش تابان نور ایمان در قلوب احبّای آن سامان.  نقشۀ این بنا که کار یک معمار ماهر از اهالی کامبوج است وقار و زیبایی فرهنگ آن ملّت را بازتاب می‌کند‌؛ فنون جدید در آن به کار برده شده ولی با طرح‌های سنّتی منطقه در هم آمیخته است و به یقین متعلّق به سرزمینی است که از آن برخاسته است.  این معبد حتّی قبل از افتتاحش موفّق شده آگاهی کسانی را که در ظلّ آن ساکنند در بارۀ موضوعی که جزو لاینفکّ مشرق‌الاذکار است، یعنی جدایی‌ناپذیری عبادت و خدمت در حیات جامعه، افزایش دهد و درک بیشتری را نسبت به اهمّیّت اتّحاد به وجود آورَد که حال با عبادت به صورت جمعی در درون مشرق‌الاذکار تقویت خواهد شد.  ظهور این بنیان رفیع محرّکی است برای کوشش در پرورش جوامعی که امتیازشان اتّکا بر کمالات روحانی است، بنیانی که با اهدافی والا توسّط مردمانی شریف بنا گردیده است.

 

اکنون که این معبد جلیل درهای خود را به روی ساکنان باتامبانگ و فراتر می‌گشاید، از درگاه جمال ابهی ملتمسیم که ابواب برکات آسمانی بیش از پیش به روی این منطقه مفتوح گردد.  امید چنان است که نفوسی که به این بنای عظیم الشّأن وارد می‌شوند روح‌شان به اهتزار آید، عبادت خدای یکتا موجب تقویت پیوند مهر و عطوفت در بین آنان گردد، و محبّت‌شان را نسبت به خداوند از طریق خدمت به اطرافیان ابراز دارند.  در این مقطع زمان بیان مبارک حضرت بهاءالله را به خاطر می‌آوریم که می‌فرمایند "طوبی از برای نفوسی که در مشرق الاذکار به ذکر مولی الأخیار مشغولند طوبی از برای نفوسی که بر خدمت آن بیت قائمند و طوبی از برای نفوسی که سبب عمار آن بیت شده‌اند."

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]