پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام ٢۶ نوامبر ٢٠١٨

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 26 November 2018 to the Bahá’í of the world]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

٢۶  نوامبر  ٢٠١٨

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

در این برهۀ خاصّ، از یوم میثاق تا برگزاری مراسم سالگرد صعود حضرت عبدالبهاء، قلب هر مؤمن به یاد آن وجود بی‌همتا در اهتزاز است:  سرّ الله، مرکز عهد اقوم جمال قدم، سرچشمۀ وحدت عالم انسانی، مثل اعلای کلّیّۀ صفات و فضایل بهائی، و غصن اعظم الهی که جمیع در زیر سایه‌اش مأمن می‌یابند.  امید وطید چنان است که شما عزیزان در اجرای نوایای آن حضرت طبق الواح مبارکۀ وصایا و نقشۀ ملکوتی، مشمول محبّت لانهایه و حمایت مشفقانه‌اش گشته قوّت و اطمینان یابید.  در شب صعود، در بیت مبارک و در اطاق مقدّسی که در آن روح پرفتوحش این عالم فانی را ترک نمود تا به ربّ محبوب خویش بپیوندد، این جمع بر وفاداری شما در پاسخ به ندای او شهادت خواهیم داد.  مجهودات خستگی‌ناپذیر شما برای ایجاد پناهگاهی برای اهل عالم در این دوران که بی‌عدالتی و مصیبت رو به ازدیاد است گواه این وفاداری است.

 

تنها سه سال به صدمین سال صعود مولای حنون باقی مانده تا بهائیان در سراسر عالم گرد هم آمده مسافتی را که در اوّلین قرن عصر تکوین طیّ نموده‌اند به یاد آرند.  امید آنکه عزیزانش، فرداً و جمعاً، به تدریج و روز به روز، متزایداً تجسّم بارز نصایح مبارک گردند:  در امر مبارک متّحد و بر میثاق راسخ و استوار باشند؛ از تهمت و افترا احتراز جویند و هرگز به مذمّت دیگران لب نگشایند؛ بیگانه نبینند بلکه همه را اعضای یک خاندان شمرند؛ نظرات مختلف و آرای متضاد را کنار گذارند و در طلب مقصدی واحد و هدفی مشترک کوشند؛ حبّ جمال مبارک چنان بر جمیع اعضا، اجزا و ارکان‌شان مستولی گردد که اثری از القائات عالم بشری باقی نماند؛ در تبلیغ امر الله به دل و جان و در نهایت اتّحاد و اتّفاق قیام نمایند؛ صفاصف به پیش روند، متّحداً متّفقاً معین و ظهیر یکدیگر شوند؛ به حسن اخلاق، استقامت، قدرت و صلابت مزیّن گردند؛ قدر این آیین نازنین را بدانند، به موجب تعالیم آن حرکت و سلوک نمایند، سبیل مستقیم بپیمایند و آن را به مردمان بنمایند.

 

در حقّ فرد فرد شما دعا می‌کنیم که به تحقّق والاترین منویّات مولای محبوب توفیق یابید.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]