پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ۷ مه ۲۰۱۹

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 7 May 2019 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 


ارسال از طریق الکترونیکی

 

خطاب به:  کلّیّۀ محافل روحانی ملّی تاریخ:  ٧  مه  ٢٠١٩

 


 

با‌ کمال سرور، انتصاب آقای حسین امانت مقیم کانادا را به عنوان معمار مقام حضرت عبدالبهاء اعلام‌ می‌داریم.

 

همچنین خوشوقتیم که افتتاح صندوق تبرّعی مختصّ بنای این مقام متبرّک را به اطّلاع برسانیم.  آرزوی قلبی این جمع آن است که این بنای ‌مقدّس با مشارکت عمومی احبّا احداث گردد.

 

بیت العدل اعظم

 

رونوشت:  دارالتّبلیغ بین‌المللی

     هیئت مشاورین قارّه‌ای

     مشاورین ارجمند