پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ٣ مارس ٢٠٢٠

٣  شهرالعلاء  ١٧۶

٣  مارس  ٢٠٢٠

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

سرکار خانم …

استرالیا

 

دوست عزیز روحانی،

 

لطفاً مطالب ذیل را به آقای … ابلاغ فرمایید.

 

مکتوب مورّخ ٢٩ فوریه ٢٠٢٠ آن برادر گرامی به بیت العدل اعظم واصل و برای پاسخ به این دایره ارجاع گردید.

 

پرسشی در رابطه با اجرای فریضۀ صیام در این برهه از زمان که نگرانی‌هایی به علّت شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است مطرح نموده‌ و طلب هدایت کرده‌اید.  حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس کسانی که بر اثر بروز مرض یا کبر سنّ ضعف بر آنان مستولی شده باشد را از روزه گرفتن معاف فرموده‌اند.  چنانچه فردی از احبّا تردید داشته باشد که اجرای حکم صیام برای صحّت و سلامت وی زیان‌آور است باید با پزشک حاذق مشورت نماید.  در نامه‌ای که از جانب حضرت ولیّ‌امرالله خطاب به یکی از احبّا صادر شده چنین آمده است که اگر پزشک به دلایل طبّی توصیه کند که فردی روزه نگیرد، شخص می‌تواند از روزه گرفتن صرف نظر کند.

 

در حال حاضر معهد اعلی مایل به تشریع جزئیّات مربوط به حکم صیام نمی‌باشند.  اصول کلّی البتّه واضح و مبرهن است و چنانچه احبّای عزیز به جزئیّات مشخّصی برخورد نمایند که به نظر می‌رسد صریحاً و واضحاً ذکر نشده است می‌بایست با توسّل به دعا و پس از بررسی مسئولانۀ اصول مربوطه تصمیمات لازم را خود اتّخاذ نمایند و با وجدان راحت برطبق آن عمل کنند.  اجرای فریضۀ صیام وظیفه‌ای است روحانی و مسئله‌ای است وجدانی که مربوط به رابطۀ بین فرد و خداوندگار است.

 

معهد اعلی در اعتاب مقدّسۀ علیا برای رفع دشواری‌ها و پریشانی‌های کنونی دعا می‌فرمایند و سلامتی، فراغت و آسایش را برای همگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم