پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ۱۵ مارس ۲۰۲۰

١۵  شهرالعلاء  ١٧۶

١۵  مارس  ٢٠٢٠

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

سرکار خانم …

ایتالیا

 

دوست عزیز روحانی،

 

لطفاً مطالب ذیل را به خانواده‌های محترم … و … ابلاغ فرمایید.

 

مکتوب آن یاران گرامی حاوی پرسشی در بارۀ تمدید دوران نامزدی فرزندان عزیز به علّت احتمال عدم امکان مسافرت به مکان برگزاری مراسم عقد بهائی، ناشی از شیوع بیماری کرونا، در تاریخ ١٠ مارس ٢٠٢٠ به بیت العدل اعظم واصل گشت.  مقرّر فرمودند به شرح زیر مرقوم گردد.

 

احکام ازدواج بهائی بنفسه بسیار ساده است.  زن و مرد پس از تصمیم به ازدواج باید رضایت همۀ والدین نَسَبی خود را کسب نمایند.  شرط لازم مراسم عقد بهائی، تلاوت آیات مبارکۀ ازدواج توسّط عروس و داماد در حضور دو شاهد می‌باشد.  بطور کلّی، اگر امکان اجرای قوانین ازدواج بهائی موجود است، مراسم عقد در طول همان نود و پنج روز انجام می‌پذیرد.  معمولاً تصمیم در بارۀ امکان تمدید دوران نامزدی توسّط محفل روحانی ملّی هر کشور اتّخاذ می‌گردد و این امر منوط به نظر آن محفل در مورد موجّه بودن دلایل برای چنین تمدیدی می‌باشد.  امّا در شرایط کنونی در ایران و در غیاب مؤسّسات اداری بهائی در آن سرزمین، احبّای عزیز باید با توجّه به توضیحات فوق و بعد از مشورت با دوستان مجرّب و مورد اعتماد راه حلّی مناسب بر مبنای موقعیّت خود در هر مورد مخصوص بیابند.

بیت العدل اعظم در اعتاب مقدّسۀ علیا نزول الطاف و عنایات حقّ را بر شما و فرزندان گرامی، خانم … و آقای … از درگاه ایزد متعال مسئلت می‌نمایند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم