پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام رضوان ٢٠٠۵

[A Translation of the Riḍván 2005 message of the Universal House of Justice]

 

 

ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ٢٠٠٥  میلادی (١٦٢ بدیع)

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

پیروزیهای فوق‌‌العادّه‌ای که از ابتدای عهد پنجم عصر تکوین، منجمله در طول دوازده‌ماه گذشته، در عالم بهائی رخ داده است موجب شعف و سرور بی‌پایان این مشتاقان است.  جامعۀ بهائی پیوسته به پیشرفت سیستماتیک خود ادامه داده و اکنون، در آستانۀ سال نهائی نقشۀ پنج‌ساله، از توانائی و نیروی قابل توجّهی برخوردار است — نیروئی که نتیجۀ تلاشهای مجدّانه و سنجیدۀ پیروان امر الهی در دنیا برای ترویج فرایند دخول افواج میباشد. 

 

آمار و احصائیّۀ موجود اگر‌چه نشان‌دهندۀ اهمیّت کامل پیشرفتهای حاصله نیست ولی گویای شمّه‌ای از وسعت این توفیقات است.  نیروی انسانی امر مبارک مستمرّاً افزایش یافته است.  بیش از دویست‌هزار نفر در سراسر عالم کتاب اوّل مؤسّسۀ روحی را به اتمام رسانده‌اند، هزاران نفر نیز به مرحله‌ای رسیده‌اند که قادرند به نحوی مؤثّر بعنوان راهنمای حلقه‌های مطالعه‌، که تعدادشان در سراسر عالم مستمرّاً در حال تزاید است و شمارشان طبق آخرین آمار موجود بالغ بر ده‌هزار میباشد، به خدمت پردازند.  تعداد محبّانی که در فعّالیّتهای مرکزی نقشه شرکت میکنند رو به فزونی ‌است و چند ماه پیش بالغ‌بر صد‌هزار نفر شده بود.  مقارن با این پیشرفت‌ها حدود صدوپنجاه محدودۀ جغرافیائی به مرحله‌ای رسیده‌اند که برنامه‌های فشرد‌ۀ رشد را یا آغاز نموده‌اند و یا در شرف اجرای آن میباشند.  قرائن موجود حاکی از آن است که این رقم قطعیّاً تا پایان نقشه به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد‌ یافت.  

 

در بزرگداشت این موفّقیّت‌ها، باید بهمان نسبت از اهمیّت پیشرفتی که در یادگیری جامعه حاصل شده و موجب ازدیاد این توفیقات گشته یاد نمود.  طرحهای فشردۀ مؤسّسۀ آموزشی که در آن به انجام فعّالیّت‌های مخصوص هر ‌دوره توجّه خاصّی میشود کمافی‌السّابق محرّک رشد در سطح محدودۀ جغرافیائی است.  در ناحیه‌هائی که از این طریق شرایط لازم بوجود آمده‌، برنامه‌های سیستماتیک ترویج و تحکیم امرالله شروع گردیده است.  اطّلاعات مفیدی در‌بارۀ ماهیّت برنامه‌های فشردۀ رشد اندوخته گشته و هم ‌اکنون بعضی از خصوصیّات‌ این کوششها کاملاً روشن شده ‌است.  اینگونه برنامه‌ها معمولاً متشکّل از ادوار متسلسل چندین‌ماهه و هر دور شامل فعّالیّت‌هائی در زمینۀ نقشه‌ریزی، ترویج و تحکیم میباشد.  پرورش نیروی انسانی از یک دور‌ به دور دیگر بدون ‌وقفه ادامه می‌یابد تا ‌اینکه فرایند ترویج نه‌تنها استمرار یابد بلکه بطور تصاعدی حدّت‌ گیرد.  اگرچه بدون شک نکات و مسائل بیشتری را هنوز در این زمینه باید آموخت ولی تجربیّات فعلی تکرار این خطّ‌‌مشی را در تعداد روز‌افزونی از محدوده‌های جغرافیائی در نقاط مختلفۀ عالم ممکن میسازد.

 

موجب خشنودی فراوان است که توفیقات حاصله هم دارای جنبۀ کیفی و هم کمّی است.  در قلب این فتوحات، رشد مستمرّ حیات روحانی جوامع بهائی در سراسر عالم جای دارد.  این نشاط جدید روحانی دلیل افزایش شرکت مردم از پیشینه‌های مختلف در جلسات دعا، کلاسهای اطفال و حلقه‌های مطالعه بوده که اغلبً منجر به درک مقام حضرت بهاء‌الله بعنوان مظهر ظهور الهی عصر حاضر و ایمانشان به امر مبارک گردیده است.

 

در مرکز جهانی نیز تغییر و تحوّلات جدیدی به وقوع پیوسته ‌است.  تصمیم اين جمع مبتنی بر آن است که وقت تأسيس هیئت بین‌المللی امناء حقوق‌الله برای سرپرستی هیئت‌های ملّی و ناحیه‌ای امناء حقوق‌الله در سراسر عالم فرا رسیده است.  این هیئت در ‌انجام وظایف خویش با امین برگزيدۀ حقوق‌الله، ايادی عزيز امرالله جناب دکتر علی‌محمّد ورقا، همکاری نزدیک‌ خواهد داشت و از دانش و بینش ایشان بهره‌مند خواهد گردید.  سه نفر دوستانی که هم اکنون به عضویّت هیئت بین‌المللی امناء حقوق‌الله منصوب شده‌‌اند عبارتند از خانم سلی فو، و آقايان رامین خادم و گرنت کول‌هایم.  دورۀ خدمت اعضای اين هیئت بعداً معیّن خواهد ‌شد.  اعضای این هیئت ساکن ارض اقدس نخواهند بود ولی برای انجام وظائف محوّله از تسهيلات موجود در دفتر حقوق‌الله در مرکز جهانی استفاده خواهند ‌نمود.

 

پیشرفتهای قابل توجّهی در کلیّۀ جهات و در سطوح مختلفه چه در حصول ترویج و تحکیم در سطح محلّی و چه در توسعۀ تشکیلات در قلمرو بین‌المللی نصيب امر مبارک شده است.  ظهور اين علا‌ئم نوید‌بخش استحکام مستمرّ جامعه همزمان با پیدایش شواهد، متأسّفانه بیشمار، انحطاط نظام اجتماع است.  اگرچه خصوصيّات اضمحلالی که جهانی نااميد و مأيوس در دام آن گرفتار است احتیاج به بررسی در این مقال ندارد ولی نبايد فراموش نمود که دقيقاً همين اوضاع و شرايط است که موجب افزایش استعداد روحانی مردم برای درک تعالیم امر مبارک میشود و موقعیّت‌های جدیدی را برای انتشار آن به وجود می‌آورد.

 

در پيام مورّخ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹، به یک سلسله مشروعات جهانی که برای توجّه و اقدام جامعۀ بها‌‌ئی در طیّ آخرین سالهای اوّلین قرن عصر تکوین امر الهی طرح ریزی شده‌ است اشاره نموديم و خاطرنشان ساختيم که نقشه‌های مختلفه همگی در پیشبرد فرایند دخول افواج تمرکز خواهند داشت.  اوّلین این نقشه‌ها، یعنی نقشۀ پنج‌سالۀ فعلی، در طی مدّت کوتاه‌ دوازده‌ماه آینده بپایان خواهد رسید و در آن زمان پیروان حضرت بهاء‌الله را برای قیام به شروع نقشۀ پنج‌سالۀ دیگری دعوت خواهیم ‌نمود.  رجاء ما از احبّای عزیز آن است که در این مدّت با تمام قوا و بر اساس تجربیّات حاصله از یادگیری سیستماتیکی که دارالتّبلیغ بین‌المللی فعّالانه به ترویج آن مشغول است به انجام اقداماتی قاطع قیام نمایند.  هیچ‌یک از احبّا نباید موقعیّت گرانبهائی را که ایّام باقیماندۀ نقشه برای تحکیم شالودۀ نقشه‌ای عظیم‌تر در رضوان آینده ارائه میدهد از دست دهند.  ادعیۀ مشتاقانۀ این جمع در اعتاب مقدّسهٴ مبارکه حامی  یکایک شما عزیزان خواهد ‌بود.

 

[امضاء بیت العدل اعظم]