پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ٢ آوریل ٢٠٢١

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 2 April 2021 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

٢  آوریل  ٢٠٢١

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

با نهایت سرور اعلام می‌داریم که علیرغم محذورات و محدودیّت‌های متعدّدۀ ناشی از بحران بهداشتی عالم‌گیر کنونی، پروژۀ عظیم و قابل ملاحظه‌ای جهت تعمیر و محافظت کامل بیت مبارک عبّود در قلب شهر باستانی عکّا با موفّقیّت به اتمام رسیده است.  این پروژۀ دوساله شامل برنامه‌ای عمده و وسیع برای استحکام ساختمان به منظور دوام بیشتر و مقاومت در مقابل زلزله، تجدید گچ‌کاری دیوارهای داخلی و بیرونی به مساحتی معادل پنج‌هزار متر مربّع، حفظ حالت اوّلیّۀ سقف‌های منقّش، مرمّت سنگ‌ها و مرمرها، و آب‌بندی اساسی ساختمان بود.

 

این مأمن بی‌نهایت مقدّس و این مکان بسیار پراهمّیّت تاریخی برای همۀ عالمیان — محلّی که کتاب مستطاب اقدس، آن منشور مدنیّت نوین، از قلم اعلی نازل گشت — با کیفیّتی بازسازی شده است که این بنا را در شرایطی شایسته برای قرون آتیه حفظ نماید.  مشتاقانه منتظر لحظه‌ای هستیم که کاهش محدودیّت‌های بهداشت عمومی ورود زائرین به ارض اقدس را دو باره ممکن سازد و زیارت این بنای مقدّس مجدّداً آغاز گردد.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]

 

رونوشت:  دارالتّبلیغ بین‌المللی

         هیئت مشاورین قارّه‌ای 

          مشاورین ارجمند