پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان جهان

پیام رضوان ٢٠٠٩

[A Persian translation of the Riḍván 2009 message of the Universal House of Justice 

to the Bahá’ís of the World]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان ۲۰۰۹ میلادی (۱۶۶ بدیع)

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 

 

یاران و یاوران حضرت رحمن در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

فقط سه سال پیش بود که عالم بهائی را به بهره‌برداری از چارچوبی برای عمل که در پایان نقشۀ جهانی گذشته با وضوح بسیار پدیدار گشته بود فراخواندیم.  این دعوت همان گونه که امیدوار بودیم با استقبالی بی‌درنگ مواجه گردید.  احبّای الهی با جدّیّتی فراوان مبادرت به پی‌گیری هدف تأسیس برنامه‌های فشردۀ رشد در حدّ اقلّ۱۵۰۰ محدودۀ جغرافیایی در سراسر عالم نمودند و تعداد این برنامه‌ها به زودی رو به افزایش نهاد.  امّا در آن وقت هیچ کس نمی‌توانست تصوّر کند که حضرت ربّ الجنود با حکمت مکنون و مشیّت محتوم خود در یک چنین ‌زمان کوتاهی چه تقلیب عمیق و تحوّل وسیعی برای جامعۀ پیروان باوفایش مقدّر فرموده بود.  جامعه‌ای که موفّقیّت‌های شایان خود را در نیمه‌راه نقشۀ کنونی در چهل و یک کنفرانس منطقه‌ای جشن گرفت براستی چقدر مطمئن و هدف‌مند بود.  انرژی و انسجام این جامعه چه تفاوت عظیم و چه تضادّ شدیدی با سرگردانی و آشفتگی دنیایی که در چنگ بحران‌های پر پیچ و تاب گرفتار است ظاهر نمود.  فی‌الحقیقه این همان جامعه‌ای بود که حضرت ولیّ‌امرالله آن را سعادت‌مند توصیف فرمود، جامعه‌ای که از استعدادهای وسیعی که ید قدرت الهیّه در آن به ودیعه نهاده آگاه و به نقشی که مقدّر است در بازسازی جهانی درهم‌شکسته بازی کند به خوبی واقف است.  جامعه‌ای شکوفا و پویا که اگرچه در گوشه‌ای از کرۀ ارض به تضییقات شدیده مبتلاست ولی بدون وقفه و ترس با اتّحاد کامل به تقویت قابلیّت‌های خود برای تحقّق هدف حضرت بهاءالله که استخلاص نوع بشر از یوغ دردناک‌ترین جور و ستم است مشغول می‌باشد.  در قریب هشتاد هزار نفری که در این کنفرانس‌ها شرکت کردند ظهور افراد مؤمنی را در صحنۀ تاریخ مشاهده کردیم که به کارآیی روش‌ها و تجهیزات نقشه اطمینانی واثق و در تنفیذ آن مهارتی کامل دارند.  هر یک از شرکت‌کنندگان بمثابه امواج این بحر عظیم شاهدی گویا از اثرات قوّۀ مقلّبۀ امر الهی بودند.  هر یک از این نفوس گواهی بود از وعدۀ محتوم حضرت بهاءالله بر نصرت نفوسی که با کمال انقطاع و خلوص نیّت به خدمت حضرتش قیام نمایند.  هر یک از این نفوس جلوه‌ای بود از آن خلق بدیع، آن انسانی متعهّد و دلیر و پاک و مقدّسی که مقدّر است تحت تأثیر مستقیم ظهور اعظم جمال قدم درطیّ نسل‌های متمادی تکامل یابد.  در هر یک از این نفوس شاهد ظهور اوّلین نشانه‌های تحقّق امیدی بودیم که در آغاز نقشه بیان داشتیم که اثرات تهذیب‌کنندۀ امر الهی از طریق فرایند مؤسّسۀ آموزشی به صدها هزار نفوس تسرّی نماید.  همۀ قرائن و شواهد حاکی از آن است که تا پایان عید سعید رضوان تعداد برنامه‌های فشردۀ رشد در سراسر عالم از رقم ۱,۰۰۰ فراتر خواهد رفت.  سزاوار آنکه در آغاز این ایّام فرخنده با کمال خضوع و خشوع سر تعظیم به آستان ربّ مجید فرود آریم و بخشش بی‌کرانش بر جامعۀ اسم اعظم را شکر و سپاس گوییم.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]