پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

مجموعه‌ها

مجموعه‌ای در مورد اهمّیّت نقش و مقام زن

 

 

 

اهمّیّت نقش و مقام زن

مجموعه‌ای از آثار بهائی

 

 

 

مجموعه‌ای از نصوص مبارکۀ بهائی در بارۀ زنان که در تاریخ ژانویه ۱۹۸۶ میلادی به زبان انگلیسی در دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح در مرکز جهانی بهائی تهیّه گردیده است.  موادّ ضمیمه عبارت از متن آثار فارسی و عربی بعضی از مندرجات آن مجموعه است.

 

دسامبر ۲۰۱۶

 

۱. مفهوم مساوات در دیانت بهائی

 

 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله

 

یا ابنآء الانسان

هل عرفتم لم خلقناکم من تراب واحد لئلّا یفتخر احد علی احد و تفکّروا فی کلّ حین فی خلق انفسکم ینبغی کما خلقناکم من شیء واحد ان تکونوا کنفس واحدة بحیث تمشون علی رجل واحدة و تأکلون من فم واحد و تسکنون فی ارض واحدة حتّی تظهر من کینوناتکم و اعمالکم و افعالکم آیات التّوحید و جواهر التّجرید هذا نصحی علیکم یا ملأ الأنوار فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر عزّ منیع

(کلمات مکنونۀ عربی، شمارۀ ۶۸)[۱]

 

تعالی تعالی من رفع الفرق و وضع الاتّفاق تباهی تباهی من اخذ الاختلاف و حکم بالاثبات و الایتلاف للّه الحمد قلم اعلی فرق مابین عباد و اماء را از میان برداشت و کل را در صقع واحد بعنایت کامله و رحمت منبسطه مقرّ و مقام عطا فرمود ظهر ظنون را بسیف بیان قطع نمود و خطرات اوهام را بقدرت غالبهٴ قویّه محو فرمود

(آرشیو مرکز جهانی)[۲]

 

سمع المظلوم ندائک و ما نطق به لسان قلبک و ظاهرک فی ثنآء مولاک لعمر اللّه لا یعادل بثنائه الیوم ما عند القوم و خزائن الأرض و ما عند الأمرآء و الملوک یشهد بذلک مالک الملکوت فی هذا الحین المبین و سمعنا حنینک و انینک اجبناک بلوح ینادی بین الأرض و السّمآء و یذکرک بما یبقی به ما ظهر منک فی حبّه و خدمته و ذکره و ثنائه و جعل کلّ ما خرج من فمک امانة لک عنده انّه هو الفضّال الکریم لو تسمعین ما نزّل لک فی هذا الحین من قلمی الأعلی حقّ الاستماع لتطیرین بأجنحة الاشتیاق فی هوآء محبّة مالک یوم المیثاق و تقولین فی ایّام حیاتک لک الحمد یا مقصود العالم و لک الثّنآء یا محبوب العارفین کلّ الوجود لعنایتک الفدآء و ما کان و ما یکون لکلمتک الفدآء یا ایّها المظلوم بین الأعدآء و یا من فی قبضتک زمام من فی السّموات و الأرضین...

 

امروز ید عنایت فرق را از میان برداشته عباد و اماء در صقع واحد مشهود طوبی از برای عبدی که به ما امره اللّه فائز گشت و هم‌چنین از برای ورقه‌ئی که به اریاح اراده حرکت نمود این عنایت بزرگست و این مقام کبیر فضل و عطایش در هر حین ظاهر و باهر من یقدر ان یشکره علی عطایاه المتواترة و عنایاته المتوالیة

(آرشیو مرکز جهانی)[۳]

 

لعمری اسماء اماء قانتات در صحیفهٴ حمرا از قلم اعلی مرقوم و مسطور ایشان از رجال مقدّمند عنداللّه چه بسیار از ابطال و فوارس مضمار که از حقّ محروم و از عرفانش بی‌نصیبند و شما به آن فائز و مرزوق

(آرشیو مرکز جهانی)[۴]

 

قد شهد لک القلم الأعلی باقبالک و حبّک و توجّهک الی وجه القدم اذ اعرض عنه العالم الّا من شآء اللّه العلیّ العظیم...

 

طوبی از برای تو که به طراز محبّت الهی مزیّن گشتی و به ذکر و ثنایش فائز جمیع فضل در قبضهٴ قدرت حقّ جلّ جلاله است به هر نفس اراده نماید عطا می‌فرماید چه مقدار از رجال که خود را صاحبان اسرار و از علمای اعلام می‌شمردند و چون اندک امتحان به میان آمد به اعراض و اعتراض قیام نمودند به شأنی که اهل ملأ اعلی به نوحه و ندبه مشغول و تو از فضل الهی و عنایت لایتناهی به عرفان سرّ مکنون و کنز مخزون فائز شدی این مقام عظیم را به اسم حقّ جلّ جلاله حفظ نما و از عیون خائنین مستور دار البهآء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی کلّ امة فازت بأنوار عرشی العظیم

(آرشیو مرکز جهانی)[۵]

 

چه بسیار از رجال که در قرون و اعصار منتظر ظهور بودند و چون نور از افق عالم اشراق نمود کل معرض مگر معدودی هر یک از اماء به عرفان مالک اسماء فائز او از رجال در کتاب مذکور و از قلم اعلی مسطور حمد کن محبوب عالم را که ترا تأیید فرمود بر عرفان مطلع آیات و مظهر بیّنات این فضل عظیمست و این عنایت بزرگ به اسم حقّ حفظش نما...

(آرشیو مرکز جهانی)[۶]

 

منتخباتی از آثار و خطابات حضرت عبدالبهاء

 

شکر کن خدا را در میان آن قوم اوّل مؤمنی و به نشر نفحات پرداختی و به هدایت دیگران برخاستی از فضل و عنایت جمال ابهی امیدوارم که رویت روشن و خویت دل‌پسند و بویت معطّر گردد به دیده بینا و به گوش شنوا و به زبان گویا و به دل مملو از بشارت کبری و به جان مستبشر به نفحات اللّه گردی و در میان آن قوم به تربیت نفوس پردازی و ممتلی از نور گردی مردمک دیده هرچند لون سیاه دارد ولی معدن نور است تو نیز چنان شوی خوی باید نورانی باشد نه روی باری پس در نهایت ایقان و اطمینان ربّ اجعلنی نوراً باهراً و سراجاً وهّاجاً و نجماً بازغاً حتّی انوّر القلوب بضیآء ساطع من ملکوتک الأبهی بفرما...

(آرشیو مرکز جهانی)[۷]

 

تأسیس محفل اماء به جهت ترویج معارف بسیار موافق امّا باید حصر در مذاکرهٴ معارف باشد زیرا باید نوعی نمود که اختلاف روز به روز زائل شود نه اینکه منتهی به آن شود که در میان رجال و نساء معاذاللّه به مجادله انجامد مثل مسئلهٴ حجاب بی‌حکمت سلوک ننمایید حضرات نساء باید الیوم به امری تشبّث نمایند که سبب عزّت ابدیّهٴ عالم نساء گردد عالم نساء روشن شود و آن محافل درس تبلیغ است و مجالس ترتیل آیات و تضرّع به ملکوت ربّ البیّنات و تنظیم تحصیل بنات ملاحظه نمایید که جناب طاهره چگونه به تبلیغ می‌پرداخت و از هر فکری آزاد بود این بود که جلوه داشت

 

حال عالم نساء باید عالم روحانی باشد نه سیاسی تا جلوه نماید والّا نساء جمیع ملل در سیاسی غرقند چه فایده و ثمر تا توانید به روحانیّات بپردازید تا سبب اعلاء کلمة اللّه و نشر نفحات اللّه شوید روش شما باید سبب ائتلاف گردد و رضایت عموم باشد...

 

من در سعی و کوششم که عالم نساء را به عون و عنایت جمال مبارک چنان ترقّی دهم که کل حیران مانند یعنی در روحانیّت و فضایل و کمالات انسانیّت و معرفت ممالک امریکا که مهد حرّیّت نساء است هنوز نساء انجمن سیاسی ندارند زیرا به هم درمی‌افتند هنوز در مجلس امّت عضوی ندارند و هم‌چنین جمال مبارک خطاب می‌فرمایند یا رجال بیت العدل حال شما باید قدری سکون و قرار داشته باشید تا کار به حکمت پیش رود والّا چنان مغشوش و درهم شود که خود شما بگذارید و فرار نمایید این طفل یک شبه ره صدساله می‌رود باری حال شما به روحانیّت صرفه پردازید و با رجال اختلاف ننمایید عبدالبهاء جمیع امور را به حکمت ترتیب می‌دهد مطمئن باشید عاقبت خود شما خواهید گفت ما هذه الحکمة العظمی من از خود شما می‌خواهم که این اختلاف بین رجال و نساء را محو نمایید...

 

هیچ نفسی به سعی خود کاری از پیش نبرد عبدالبهاء باید راضی باشد و امداد نماید

(آرشیو مرکز جهانی)[۸]

 

زنان شرق در زمان سابق بسیار ذلیل بودند زیرا عقاید مردمان چنان بود که زن باید قرائت و کتابت نداند از مجموعۀ عالم خبر نداشته باشد زنها محض پرستاری اطفال و خدمات خانه‌اند خلقت زن تربیت تحصیل علوم نیست اگر چنانچه تحصیل علوم کنند تحصیل فضایل عالم انسانی نمایند این مخالف عصمت و عفّت است آنها را در خانه‌ها حبس می‌داشتند ابداً راهی به خارج نداشتند فی‌الحقیقه حبس بودند حضرت بهآءالله جمیع این اوهام را خرق فرمود گفت بین رجال و نساء تساوی حقوق است و فرمود جمیع نساء را تربیت کنند ابداً تفاوتی نداشته باشند زیرا رجال و نساء در جمیع حقوق مساویند پیش خدا مردی و زنی نیست هر کس فکرش بهتر تربیتش بیشتر اعمال خیریّه‌اش برتر در درگاه الهی مقرّب‌تر است در نزد خدا مرد یا زن سفید یا سیاه احمر یا اصفر همه یکی هستند

(آرشیو مرکز جهانی)[۹]

 

تأخّر جنس زن تا به حال به جهت این بوده که مثل مردان تربیت نمی‌شدند اگر نسوان مانند مردان تربیت می‌شدند شبهه‌ئی نیست که نظیر رجال می‌گشتند چون کمالات رجال را اکتساب نمایند البتّه به درجهٴ مساوات رسند و ممکن نیست که سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کاملهٴ زنان و مردان

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۰]

 

نساء و رجال در دور بهاءاللّه عنان با عنان می‌روند در هیچ موردی نساء عقب نمی‌مانند حقوق‌شان با رجال متساوی است در جمیع شعبه‌های ادارهٴ هیئت اجتماعیّه داخل خواهند شد به درجه‌ئی خواهند رسید که به نهایت مرتبهٴ عالم انسانی در جمیع امور صعود خواهند نمود مطمئن باشید نظر به حال حاضره ننمایید در آینده عالم نساء تابنده و رخشنده گردد زیرا ارادهٴ حضرت بهاءاللّه چنین قرار گرفته است و در انتخابات حقّ رأی از حقوق ثابتهٴ نساء است و دخول نساء در جمیع دوایر امر مبرم محتوم نفسی حائل و مانع نتواند شد

 

امّا در بعضی موارد که سزاوار نساء نیست مثلاً در مقام دفاع از هیئت اجتماعیّه از هجوم اعدا نساء مکلّف به مدافعهٴ حربی نیستند شاید یک وقتی اقوام همجیّهٴ وحشیّه بر هیئت اجتماعیّه هجوم نمایند تا جمیع را به قتل رسانند در چنین موردی دفاع لازم است ولی رجال مکلّفند نه نساء زیرا قلب نساء رقیق است ولو دفاع باشد تحمّل جنگ ندارند در این مورد نساء معاف‌اند

 

امّا در مسئلهٴ بیت العدل در کتاب اقدس خطاب به رجال است می‌فرماید یا رجال بیت العدل ولکن در انتخاب و رأی حقوق نساء مسلّم است وقتی که نساء به منتها درجهٴ ترقّی برسند آن وقت به اقتضای زمان و مکان و استعداد عظیم نساء عالم نسوان امتیازات فوق‌العاده پیدا خواهد نمود از این جهات شما مطمئن باشید حضرت بهاءاللّه کار نساء را بسیار محکم کرده است و حقوق و امتیازات نساء از اعظم مبادی عبدالبهاء است مطمئن باشید عنقریب ایّامی خواهد آمد که رجال به نساء خواهند گفت طوبی لکنّ طوبی لکنّ فی‌الحقیقه سزاوار هر بخششی هستید فی‌الحقیقه لایق آنید که تاج عزّت ابدی بر سر نهید زیرا در فضایل و کمالات با رجال هم‌عنان شده‌اید و از جهت رقّت قلب و کثرت رحم و مروّت ممتازید

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۱]

 

۲. نقش تعلیم و تربیت در ترقّی زنان

 

 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله

 

آباء باید در دین ابناء و اتقان آن جهد بلیغ نمایند چه هر فرزندی از دین الهی خارج شود البتّه به رضای ابوین و حقّ جلّ جلاله عمل ننماید جمیع اعمال حسنه به نور ایمان ظاهر و مشهود و در فقدان این عطیّهٴ کبری از هیچ منکری اجتناب نکند و به هیچ معروفی اقبال ننماید

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۲]

 

منتخباتی از آثار و خطابات حضرت عبدالبهاء

 

الحمد للّه اماء رحمن انجمنی آراستند که درس تبلیغ بخوانند و به نشر نفحات اللّه پردازند و در فکر تربیت اطفال باشند ... و هم‌چنین آنچه سبب تربیت بنات و تعلیم علوم و آداب و حسن سلوک و حسن اخلاق و عفّت و عصمت و ثبات و استقامت و قوّت عزم و ثبوت نیّت و ادارهٴ منزل و تربیت اطفال و آنچه از لوازم و ضروریّات بناتست تا این بنات در حضن کمالات و حجر حسن اخلاق تربیت شده وقتی که امّهات گردند اطفال خویش را به احسن آداب و اخلاق از صغر سنّ تربیت نمایند حتّی آنچه سبب صحّت بدن و قوّت بنیه و صیانت اطفال از عروض امراض است تحصیل نمایند

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۳]

 

در هدایت نساء آن دیار بکوشید و به تربیت بنات و اطفال پردازید تا امّهات از صغر سنّ اولاد را به ترتیب تام تربیت نمایند و حسن اخلاق بیاموزند و به فضایل عالم انسانی دلالت نمایند و از صدور حرکات مذمومه منع کنند در آغوش تربیت بهائی پرورش دهند و تا آنکه طفلان نورسیده از ثدی معرفت اللّه و محبّت اللّه شیر بنوشند و نشو و نما نمایند و حسن سلوک و علوّ فطرت و همّت و عزم و حزم در امور و استقامت در هر کار و علوّیّت افکار و حبّ ترقّی و بلندی همّت و عفّت و عصمت آموزند تا هر کاری که شروع نمایند از عهده برآیند زیرا در خصوص تربیت اطفال امّهات باید نهایت اهمّیّت بدهند و همّت بگمارند زیرا شاخه تا تر و تازه است هر نوع تربیت نمایی تربیت شود پس امّهات باید طفلان خوردسال را مانند نهالها که باغبان می‌پرورد پرورش دهند شب و روز بکوشند که در اطفال ایمان و ایقان و خشیت رحمن و محبّت دلبر آفاق و فضایل اخلاق و حسن صفات تأسّس یابد مادر اگر از طفل حرکت ممدوحی بیند ستایش کند و تحسین نماید و تطییب خاطر طفل کند و اگر ادنی حرکت بی‌فایده صدور یابد طفل را نصیحت کند و عتاب نماید و به وسائط معقوله حتّی زجر لسانی جزئی اگر لازم باشد مجری دارد ولی ضرب و شتم ابداً جایز نیست زیرا به کلّی اخلاق اطفال از ضرب و شتم مذموم گردد

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۴]

 

باید پدر و مادر اطفال خویش را تعلیم آداب و علوم نمایند یعنی علوم به قدر لزوم تا طفلی بی‌سواد نماند خواه از اناث و خواه از ذکور

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۵]

 

دوشیزگان این قرن مجید باید نهایت اطّلاع از علوم و معارف و صنایع و بدایع این قرن عظیم داشته باشند تا به تربیت اطفال پردازند و کودکان خویش را از صغر سنّ تربیت به کمال نمایند

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۶]

 

و هم‌چنین وحدت نوع را اعلام نمود که نساء و رجال کل در حقوق مساوی به هیچ وجه امتیازی در میان نیست زیرا جمیع انسانند فقط احتیاج به تربیت دارند اگر نساء مانند رجال تربیت شوند هیچ شبهه‌ئی نیست که امتیازی نخواهد ماند...

 

همین طور حضرت بهاءاللّه وحدت تربیت را اعلان نموده که به جهت اتّحاد عالم انسانی لازم است که جمیع بشر یک تربیت شوند رجالاً و نسآءً دختر و پسر تربیت واحد گردند و چون تربیت در جمیع مدارس یک نوع گردد ارتباط تامّ بین بشر حاصل شود و چون نوع بشر یک نوع تعلیم یابد وحدت رجال و نساء اعلان گردد و بنیان جنگ و جدال برافتد

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۷]

 

یا امةالأعلی نامه‌ئی که در خصوص مدرسهٴ دختران مرقوم نموده بودی از قرائتش دل‌ها شادمان شد که الحمد للّه در طهران دوشیزگان را چنین دبستانی که در کمال همّت تحصیل فضایل عالم انسانی می‌نمایند و در ظلّ عنایت حضرت احدیّت تربیت می‌شوند تا اندک زمانی نساء در میدان کمال هم‌عنان رجال شوند تا به حال در ایران اسباب ترقّی نسوان نبود از هر ترقّی بی‌بهره بودند ولی الحمد للّه که از یوم طلوع صبح هدی روز به روز نساء در ترقّی هستند و امید چنانست در خصایص و فضایل و تقرّب بارگاه کبریا و ایمان و ایقان سبقت گیرند و نساء شرق غبطهٴ نساء غرب شوند

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۸]

 

۳. رعایت اصل مساوات در حیات خانواده

 

 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله

 

استقامتت بر امر اللّه در الواح مذکور و از قلم قدم مسطور حمد کن محبوب عالم را که به حبّش فائز شدی و به ذکرش ذاکر بسی از رجال الیوم از ذکر غنیّ متعال و عرفان او محروم و ممنوع شده‌اند و بسی از نساء که به افق اعلی ناظرند و به قمیص محبّت محبوب عالم مزیّن گشته‌اند هذا من فضل اللّه یعطیه من یشآء قسم به مطلع اسرار قدم نفسی لحبّ اللّه برنمی‌آید مگر آنکه نفحهٴ معطّرش در پیش‌گاه حضور مالک ظهور حاضر اجر هیچ عملی ضایع نشده و نخواهد شد طوبی لک ثمّ طوبی لک تو از امائی محسوبی که محبّت نسبت ترا از شاطی بحر عنایت و مکرمت منع ننمود انشآءاللّه لم‌یزل و لایزال در ظلّ الطاف رحمن مستریح باشی و به فضلش مطمئن به ذکر حقّ مشغول باش و به عنایتش مسرور دنیا در مرور و آنچه باقی حبّ الهی انشآءاللّه در کلّ عوالم طائف حول حقّ باشی و از دونش فارغ و آزاد

(آرشیو مرکز جهانی)[۱۹]

 

جمیع بدانند و در این فقره به انوار آفتاب یقین فائز و منوّر باشند اناث و ذکور عنداللّه واحد بوده و هست و مطلع نور رحمن به یک تجلّی بر کلّ مجلّی قد خلقهنّ لهم و خلقهم لهنّ احبّ الخلق عند الحقّ ارسخهم و اسبقهم فی حبّ اللّه جلّ جلاله...

 

باید دوستان حقّ به طراز عدل و انصاف و مهر و محبّت مزیّن باشند چنانچه بر خود ظلم و تعدّی روا نمی‌دارند بر اماء الهی هم روا ندارند انّه ینطق بالحقّ و یأمر بما ینتفع به عباده و امائه انّه ولیّ الکلّ فی الدّنیا و الآخرة

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۰]

 

منتخباتی از آثار و خطابات حضرت عبدالبهاء

 

خداوند بی‌مانند زن و مرد را آفریده که با یکدیگر در نهایت الفت آمیزش نمایند و زندگانی کنند و حکم یک جان داشته باشند زن و مرد دو رفیق و انیس هستند که باید در غم یکدیگر باشند چون چنین باشند در نهایت خوشی و شادمانی و آسایش دل و جان در این جهان زندگانی کنند و در ملکوت آسمانی مظهر الطاف الهی گردند والّا در غایت تلخی عمر بسر برند و هر دم آرزوی مردن نمایند و در جهان آسمانی نیز شرمسار باشند پس بکوشید که با یکدیگر مانند دو کبوتر در آشیان آمیزش دل و جان نمایید اینست خوشبختی در دو جهان

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۱]

 

به موجب تعالیم الهی و شریعت مقدّسه حرکت نموده اطفال را از سنّ طفولیّت از ثدی تربیت کلّیّه شیر دهید و پرورش نمایید تا آداب و سلوک به موجب تعالیم الهی از سنّ شیرخواری در طبیعت و طینت اطفال رسوخ تام پیدا نماید زیرا اوّل مربّی و اوّل معلّم امّهاتند که فی‌الحقیقه مؤسّس سعادت و بزرگواری و ادب و علم و دانش و فطانت و درایت و دیانت اطفالند

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۲]

 

بر پدر و مادر فرض عین است که دختر و پسر را به نهایت همّت تعلیم و تربیت نمایند و از پستان عرفان شیر دهند و در آغوش علوم و معارف پرورش بخشند و اگر در این خصوص قصور کنند در نزد ربّ غیور مأخوذ و مذموم و مدحورند

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۳]

 

پس ای مادران مهربان این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکانست به آداب کمال انسانیّت و ثوابی اعظم از این تصوّر نتوان نمود

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۴]

 

ملاحظه نمایید چون اتّحاد و اتّفاق در میان خاندانی واقع شود چه ‌قدر امور سهل و آسان گردد و چه ‌قدر ترقّی و علوّیّت حاصل شود امور منتظم گردد و راحت و آسایش میسّر شود خاندان محظوظ ماند مقام محفوظ شود سبب غبطهٴ عموم گردد و روز به روز بر علوّیّت و عزّت ابدیّه بیفزاید

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۵]

 

و امّا ما سألت هل الرّجل یمنع القرینة الدّخول فی النّور ام القرینة تمنع الرّجل عن الدّخول فی ملکوت اللّه فالحقیقة انّ کلاهما لا یمنع احدهما الآخر عن الدّخول فی ملکوت اللّه الّا بکثرة تعلّق القرین للقرینة ام القرینة للقرین کلّ واحد منهما اذا اخذ الآخر معبوداً من دون اللّه فیمنعه عن الدّخول فی ملکوت اللّه

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۶]

 

۴. نقش زنان در جهان

 

 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله

 

قد وجب علی کلّ واحد منکم الاشتغال بأمر من الأمور من الصّنائع و الاقتراف و امثالها و جعلنا اشتغالکم بها نفس العبادة للّه الحقّ تفکّروا یا قوم فی رحمة اللّه و الطافه ثمّ اشکروه فی العشیّ و الاشراق لا تضیّعوا اوقاتکم بالبطالة و الکسالة و اشتغلوا بما تنتفع به انفسکم و انفس غیرکم کذلک قضی الأمر فی هذا اللّوح الّذی لاحت من افقه شمس الحکمة و البیان ابغض النّاس عند اللّه من یقعد و یطلب تمسّکوا بحبل الأسباب متوکّلین علی اللّه مسبّب الأسباب هر نفسی بصنعتی و یا بکسبی مشغول شود و عمل نماید آن عمل نفس عبادت عنداللّه محسوب ان هذا الّا من فضله العظیم العمیم

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۷]

 

۵. کمک به ترقّی زنان

 

 

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله

 

الیوم سدرهٴ مبارکهٴ ذکر در ملکوت بیان به این کلمه ناطق طوبی لعبد اقبل و آمن و لأمة سمعت و فازت انّها من فوارس مضمار العرفان یشهد بذلک لسان الرّحمن فی مقامه الرّفیع

 

یا ورقتی طوبی لک بما سمعت ندائی اذ ارتفع بالحقّ و اعترفت بظهوری اذ کان الرّجال فی وهم مبین قد فزت بعنایة ربّک من قبل و من بعد ان اشکری و سبّحی بحمده انّه مع امائه المقبلات و عباده المقبلین البهآء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی من هداک الی صراطی المستقیم

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۸]

 

از حقّ می‌طلبیم اماء خود را به طراز عفّت و امانت و صدق و صفا مزیّن فرماید انّه هو الفیّاض الکریم امآء اللّه را در این حین ذکر می‌نماییم و به عنایت و شفقت و توجّه حقّ جلّ جلاله بشارت می‌دهیم و از برای کل تأیید می‌طلبیم بر اعمالی که سبب ارتفاع کلمهٴ الهی است انّه یقول الحقّ و یأمر عباده و امائه بما ینفعهم فی کلّ عالم من عوالمه انّه هو الغفور الرّحیم

(آرشیو مرکز جهانی)[۲۹]

 

منتخباتی از آثار و خطابات حضرت عبدالبهاء

 

پرتو انوار شمس حقیقت فائض و الطاف جمال مبارک شامل حال مؤمنات و موقنات در هر دمی موهبتی جلوه نماید و در هر نَفَسی نَفَس رحمانی منتشر گردد و در هر روزی بدرقهٴ عنایت رسد و در هر آنی تأییدات لاریبی جلوه نماید اماء رحمان باید فرصت این ایّام را غنیمت شمرند و هر یک جهدی نماید تا به درگاه ربّ اله تقرّب جوید و استفاضهٴ فیض از مبدء وجود کند حالتی پیدا کند و به قوّتی مؤیّد گردد که هر شخص ذلیل را به مجرّد القای کلمه نفس عزیز کند و محروم را محرم لاهوت نماید و مأیوس را امیدوار نماید و بی‌نصیب را از موهبت کبری بهره و نصیب دهد و جاهل نابینا را دانا و بینا کند و غافل کاهل را بیدار و هوشیار نماید اینست صفت اماء رحمان اینست شیم کنیزان درگاه کبریا

 

ای ورقات موقنات در صفحات اروپا و امریکا اماء رحمان گوی سبقت و پیشی را از میدان رجال ربوده‌اند و در تبلیغ و نشر نفحات اللّه ید بیضا نموده‌اند عنقریب مانند طیور ملأ اعلی در اطراف و اکناف دنیا به پرواز آیند و هر نفسی را هدایت کنند و محرم راز گردانند شماها که ورقات مبارکهٴ شرقید باید بیش از آنان شعله زنید و به نشر نفحات اللّه پردازید و ترتیل آیات اللّه کنید پس تا توانید به نصایح و وصایای جمال مبارک قیام نمایید تا جمیع آرزوها میسّر گردد و آن جویبار و چمن گلشن احدیّت شود

(آرشیو مرکز جهانی)[۳۰]

 

ای امة‌اللّه ... باید امّهات را تعلیمات الهیّه داد و نصایح مؤثّره کرد و تشویق و تحریص تربیت کودکان نمود زیرا اوّل مربّی اطفال امّهاتند آنها باید در بدایت طفل رضیع را از ثدی دین اللّه و شریعت اللّه شیر دهند تا محبّت اللّه با شیر اندر آید و با جان برون رود و تا امّهات تربیت اطفال ننمایند و تأسیس آداب الهیّه نکنند من‌بعد تربیت نتایج کلّیّه نبخشد محافل روحانیّه باید به جهت تربیت اطفال تعالیم منتظمه به جهت امّهات ترتیب دهند که چگونه طفل را باید از سنّ شیرخوارگی تربیت نمود و مواظبت کرد و آن تعلیمات را به جمیع امّهات دستورالعمل دهند تا همهٴ مادرها اطفال را به موجب آن تعالیم تربیت نمایند و پرورش دهند

(آرشیو مرکز جهانی)[۳۱]