پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

پیام‌های مخصوص

پیام ٢٣ مه ٢٠٢١

A Persian translation of the message of the Universal House of Justice]

,dated 23 May 2021 to the To the Friends Gathered in Matunda Soy, Kenya

[for the Dedication of the House of Worship

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در ماتوندا سوی

به مناسبت افتتاح مشرق‌الاذکار کنیا

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

۲۳  مه  ۲۰۲۱

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

در این روز پراهمّیّت تاریخی که درهای اوّلین مشرق‌الاذکار در کشور کنیا، این ”مطلع الأنوار“، ”محلّ انشراح ارواح“، به روی عموم گشوده می‌گردد تحیّات قلبی خود را به شما عزیزان ارسال می‌داریم.  افتتاح این بنای رفیع الشّأن یعنی اوّلین مشرق‌الاذکار محلّی قارّۀ افریقا در آغاز عهدی نوین در نقشۀ الهی گامی مهم در سفر روحانی ملّت شما است.  این مشتاقان در نتیجۀ آن بذرهای محبّت و یگانگی که در ایّام اوّلیّۀ تاریخ امر الهی در کشور شما توسّط گروه کوچکی از مؤمنین ثابت‌قدم کاشته شد، شجری پرثمر را مشاهده می‌کنیم که نمایانگر اجتماع نفوسی از پیشینه‌های مختلف به منظور ذکر و ستایش جمال قدم است.  فضل قادر متعال را سپاسگزاریم که در ایّامی که جهان در ورطۀ بلاتکلیفی غوطه‌ور است مساعی دوستان در سراسر منطقۀ ”ماتوندا سوی“ (Matunda Soy) و ورای آن به ارتفاع این مشعل امید انجامید، توفیقی که درخور شادی و سرور عظیم است.

 

مشارکت جمع کثیری از دوستان در عبادت جمعی موجب تقویت حیات روحانی جامعۀ شما و حال تأسیس اوّلین مشرق‌الاذکار محلّی‌اش شده است.  این ساختمان با تمام زیبایی و ساد‌گی‌اش قطعاً مرکز توجّه زندگی افراد و خانواده‌های فراوانی خواهد شد که در راه خدمت به جوامع خود می‌کوشند.  بنای این معبد در طیّ تنها سه سال و تحت شرایط فوق‌العاده سخت بر پویایی، کاردانی و عزم راسخ مردم کنیا گواهی می‌دهد.  در طول این مدّت، پیروان حضرت بهاءاللّه و به خصوص جوانان در این ناحیه به قوّۀ کلمة اللّه خدمات شایانی جهت پیشرفت مادّی و معنوی اجتماع خود ارائه نموده‌اند.  آنان بدون شک از تأسیس مشرق‌الاذکار که نوید‌بخش آینده‌ای روشن در آن اقلیم است الهام گرفته بر مجهودات‌ خود خواهند افزود.

 

امید چنان است که ساکنان منطقۀ ماتوندا سوی با گردهمایی در این مشرق‌الاذکار برای ستایش و نیایش حضرت پروردگار مشمول الطاف و تأییدات الهیّه گردند.  به امید آنکه انوار ساطعه از این مکانِ مملوّ از دعا و مناجات تاریکی‌ها را بزداید، قلوب را اعتلا بخشد، و نفوس را به حضرت محبوب نزدیک‌تر سازد.  در این یوم فرخنده که در مشرق‌الاذکار دور هم جمع شده‌اید این جمع بیان مبارک حضرت عبدالبهاء را به یاد می‌آوریم که می‌فرمایند:  ”ای یاران الهی ملاحظه نمائید که در آن مجمع روحانی چون جمع گردید و در اسحار باذکار مشغول شوید و بعد از ادای صلوة جمعاً بآهنگ لطیف بذکر ربّ کریم مشغول گردید چه‌قدر لطافت و رقّت و روحانیّت و نورانیّت حاصل گردد آن آهنگ بملکوت ابهی رسد و آن بانگ ملأ اعلی را به سرور و نشاط آرد.“

 

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]