پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ۸ نوامبر ۲۰۲۱

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 8 November 2021 to National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

۸  نوامبر  ۲۰۲۱

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

اقدامات در مرکز جهانی بهائی به منظور حفظ و نگهداری اماکن متبرّکۀ مرتبط با هیاکل مقدّسۀ امر الهی همچنان با سرعت به پیش می‌رود و این مشتاقان در کمال مسرّت پیشرفت حاصله در قصر مزرعه، آن مکان آرام و مقدّسی که اوّلین اقامت‌گاه حضرت بهاءالله بعد از نه سال مسجونیّت در مدینۀ محصّنۀ عکّا بود را اعلام می‌داریم.

 

بازسازی اتاق حضرت بهاءالله در قصر مزرعه سبک اوّلیّه‌اش را بیش از پیش منعکس می‌سازد.  تصاویر گل‌ها بر دیوارهای منقّش که طیّ سال‌ها در زیر گچ‌کاری پنهان شده بود مجدّداً نمایان گشته و پنجره‌های اصلی هر دیوار که نفس مبارک حضرت بهاءالله از آن به باغ‌ها و تپّه‌ها و دریا می‌نگریستند به صورت اوّلیّه بازگردانده شده است.  در محوّطۀ قصر، باغ و دیوارهای اطراف آن نوسازی شده و بخشی از مجرای قنات بازسازی گردیده، همان قناتی که بنا به توصیۀ حضرت بهاءالله حاکم عکّا به تعمیر آن برای تقدیم خدمتی همّت گماشت.  به علاوه تغییراتی نیز در مسیر ورود به قصر و مزارع اطراف آن صورت گرفته است.

 

در سال‌های آینده تعمیر و محافظت بقیّۀ اتاق‌های این بنا به انجام خواهد رسید و با زیباسازی محیط اطراف، فضایی باز و گسترده ایجاد خواهد شد تا بازدیدکنندگان بتوانند از آرامش و صفای این مکان مبارک لذّت برده، از زیارت و سیاحت در آن محظوظ گردند.  گرچه امور ساختمانی ادامه دارد، امید ما این است که زائرین به زودی بتوانند بار دیگر به زیارت این مکان مقدّس نائل شوند.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]

 

رونوشت:  دارالتّبلیغ بین‌المللی

     هیئت مشاورین قارّه‌ای

     مشاورین ارجمند