پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

۳  شهرالقول  ۱۷۸

۲۴  نوامبر  ۲۰۲۱

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

سرکار خانم …

ترکیه

 

دوست عزیز روحانی،

 

 

مکتوب آن خواهر گرامی راجع به رفتار بعضی از دوستان در فضای مجازی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۱ به بیت العدل اعظم واصل و برای پاسخ به این دایره ارجاع گردید.  توجّه و اشتیاق آن یار معنوی به حفظ مصالح امر مبارک قابل تقدیر است.

 

معهد اعلی در پیام مورّخ ۹ بهمن ۱۳۹۲ خطاب به جوانان بهائی مهد امر الله در خصوص نورانیّتی که دین حقیقی به عالم وجود می‌بخشد تشریح فرموده‌اند:  ”دین اخلاق حمیده‌ ترویج می‌دهد، تحمّل و بردباری، شفقت و محبّت، و بخشش و بزرگواری عطا می‌کند، تفکّری مترقّی و متعالی القا می‌نماید … دین آیینۀ قلب را صیقل می‌دهد تا خصایل روحانی مودوعه در وجود را منعکس نماید، قوای منبعثه از صفات الهی در زندگی فردی و جمعی بندگان ظاهر ‌شود و پیدایش نظم اجتماعی نوینی را مدد بخشد.  این است مفهوم واقعیِ دین در تعالیم حضرت بهاءالله“.  در مکتوبی صادره از جانب بیت العدل اعظم در شرح اینکه اهل بهاء چگونه می‌بایست در حیات خود و در راستای انتشار تعالیمی که به جان و دل پذیرفته‌اند این مفهوم واقعی دین را متجلّی سازند آمده است که بهائیان باید در جمیع احوال از جمله در رابطه با رفتار شخصی در فضای مجازی مظهر اعتدال و ادب و فروتنی باشند.  جمال قدم پیروان خویش را وصیّت می‌فرمایند که عقاید و نظریّات خویش را ”بلسان محبّت و شفقت“ بیان نموده ”به کلمه‌ئی که خاصیّت شیر در او باشد تکلّم نماید تا اطفال روزگار تربیت شوند و بغایت قصوای وجود انسانی که مقام ادراک و بزرگی است فائز گردند“.  آثار مبارکه استفاده از لحن متعالی در مکالمات و محاورات و پیراستگی و حسن اخلاق در جمیع روابط را در زمرۀ عوامل حفظ اتّحاد بین نفوس و اتّساع شعاع حقیقت می‌شمارد.

 

اینترنت با سهولتی که برای پخش سریع مطالب در جمع کثیری فراهم می‌کند وسیله‌ای بسیار مفید جهت انتشار اخبار و اطّلاعات امری و تعالیم بهائی است.  در عین حال، یاران عزیز باید در جمیع احوال آگاه باشند که در استفاده از رسانه‌های اجتماعی خردمندی، هوشیاری و تمسّک به انضباط شخصی حائز اهمّیّت فراوان است چه که انتشارات غیر حکیمانه و نحوۀ نامناسب، نادرست یا ناپسند عرضۀ مطالب، هرچند با نیّت خیر، می‌تواند باعث سوء تفاهم گردد و مضر واقع شود.  نکات فوق این حقیقت را آشکار می‌سازد که هر گونه مشاجره در هر فضایی، خواه مجازی و خواه حقیقی، با اهداف عالیهٴ روحانی و اخلاقی آئین بهائی کاملاً مغایرت دارد.  رفتار و اقوالی که مغایر با روح تعالیم حضرت بهاءالله است نه تنها به پیشبرد امر تبلیغ کمکی نمی‌کند بلکه سبب تحکیم موضع همان افرادی می‌شود که احبّای الهی سعی دارند از امر الله در مقابل آنان دفاع نمایند.  دین که قوّه‌ای روحانی برای ارتقای خرد و دانایی و کسب فضایل اخلاقی و ترویج الفت و مهربانی است نباید به ابزاری برای مجادله و نزاع تقلیل داده شود.  الحمد لله که پیروان هوشیار و باوفای جمال ابهی حفظ اتّحاد و اتّفاق را سرلوحۀ مجهودات خود قرار داده رضای حق را طالبند و در میادین خدمت و ترویج مصالح امرش همیشه ساعی و قائم.

 

معهد اعلی در اعتاب مقدّسۀ علیا تأیید و توفیق آن خواهر ارجمند را از آستان الهی مسئلت می‌نمایند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم