پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ٨ آوریل ٢٠٢٢

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 8 April 2022 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 


ارسال از طریق الکترونیکی

 

خطاب به:  محافل روحانی ملّی تاریخ:  ٨  آوریل٢٠٢٢

 

 


 

امروز آتش‌سوزی عمده‌ای در محلّ بنای ساختمان مقام حضرت عبدالبهاء رخ داد.  آتش اکنون خاموش گشته و کسی مجروح نشده است.  صدمه‌ای به مکان مقدّس باغ رضوان وارد نگردیده است.

 

ارزیابی میزان خسارات وارده و مرمّت‌های لازم مدّتی طول خواهد کشید.  هنگامی که اطّلاعات بیشتر در این باره به دست آید، در جریان امور قرار خواهید گرفت.

 

اگرچه وقوع این حادثه سبب دشواری قابل توجّهی در انجام این پروژه می‌گردد، اقدامات لازم برای ترمیم خسارات و ادامۀ کارهای ساختمانی در اسرع وقت آغاز خواهد شد.

 

بیت العدل اعظم

 

رونوشت:  دارالتّبلیغ بین‌المللی

     هیئت مشاورین قارّه‌ای

     مشاورین ارجمند