پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ١١ مارس ٢٠٢٢

۱۰  شهرالعلاء  ۱۷۸

۱۱  مارس  ۲۰۲۲

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

جناب آقای ...

کانادا

 

دوست عزیز روحانی،

 

لطفاً مطالب ذیل را به آقای ... ابلاغ فرمایید.

 

مکتوب مورّخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ آن برادر گرامی به بیت العدل اعظم واصل گشت.  بیان داشته‌اید که بعد از انتشار فیلم سرمشق عالمیان برخی از دوستان تصاویر متحرّک حضرت عبدالبهاء را از آن فیلم جدا کرده و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذارده‌اند و شما در این خصوص کسب هدایت نموده‌اید.  معهد اعلی مقرّر فرمودند به قرار ذیل مرقوم گردد.

 

در رابطه با سؤالی که مطرح نموده‌اید، حضرت ولیّ‌امرالله در مکتوبی مورّخ ٢٨ فوریه ١٩٢٨ خطاب به یکی از احبّای غرب می‌فرمایند ”در بارۀ استفاده از فیلم حضرت عبدالبهاء نهایت دقّت و مراقبت باید مبذول گردد تا مبادا با نمایش مکرّر و نسنجیدۀ آن، چه در بین احبّا و چه غیر بهائیان، از ارج و منزلت آن کاسته شود.“ (ترجمه)  بیت العدل اعظم فیلم سرمشق عالمیان را که با هدف تجلیل از حیات بی‌مثیل حضرت عبدالبهاء در صدمین سالگرد صعود آن حضرت و نیز جهت سهیم داشتن آحاد احبّا در چنین واقعۀ مهمّ تاریخی تهیّه شده است زمینۀ مناسبی برای زیارت تصاویر متحرّک حضرت مولی الوری که یادگاری بی‌نهایت پرارزش و گران‌مایه از آن هیکل اطهر است تشخیص داده‌اند.  همانطور که شما نیز در نامۀ خود اشاره نموده‌اید یاران الهی باید حرمت و منزلت چنان اثر  مبارکی را محفوظ دارند.  به این دلیل توزیع و انتشار تصاویر جدا شده از فیلم سر‌مشق عالمیان در شبکه‌های اجتماعی امری نامطلوب و ناشایسته است.

 

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم