پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ۴ ژانویه ۲۰۱۱

۵  شهرالشّرف  ١۶٧

۴  ژانویه  ٢٠١١

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

جناب آقای …

کانادا

 

برادر عزیز روحانی،

 

اخیراً بعضی از دوستان در ایران سؤالاتی راجع به فعّالیّت‌های بازاریابی شبکه‌ای و یا طرح‌های هرمی و شرکت بهائیان در آن را مطرح نموده‌اند.  معهد اعلی مقرّر فرمودند به شرح ذیل مرقوم گردد.

 

احبّا آزادند نوع کار و کسب مورد علاقۀ خود را انتخاب نمایند ولی البتّه باید از هر شغل غیر قانونی و شرکت در هر حرفه‌ای که نام نیک امر الهی را خدشه‌دار سازد پرهیز نمایند.  فعّالیّت‌های بازاریابی که به اسم طرح‌های هرمی یا بازاریابی شبکه‌ای یا چندسطحی معروفند در برخی از ممالک غیر قانونی محسوب می‌شوند.  به علاوه این فعّالیّت‌ها اغلب ماهیّت بغرنجی داشته می‌توانند موجب اشاعۀ بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی ‌شوند و تجربه نشان داده است که مشارکت در آن سرانجام موجب شیوع عدم رضایت و اختلاف در بین شرکت‌کنندگان می‌گردد.  با توجّه به هدایات فوق، توصیۀ مؤکّد این است که یاران الهی از شرکت در فعّالیّت‌های بازاریابی هرمی اجتناب ورزند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم