پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ٣ نوامبر ٢٠١۶

١  شهرالقدرة  ١٧٣

٣  نوامبر  ٢٠١۶

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

جناب  دکتر …

ایالات متّحدۀ امریکا

 

دوست عزیز روحانی،

 

لطفاً مطالب ذیل را به خانم … ابلاغ فرمایید.

 

مکتوب آن خواهر گرامی حاوی درخواست هدایت در خصوص مشارکت احبّای عزیز در طرح‌های هرمی و بازاریابی‌های شبکه‌ای در تاریخ ٨ ژانویه ٢٠١۶ به بیت العدل اعظم واصل و برای پاسخ به این دایره ارجاع گردید.  تأخیر در ارسال جواب ناشی از تراکم کار در مرکز جهانی بهائی موجب تأسّف است.

 

مجهودات شما و دیگر دوستان ارجمند … جهت حفظ وحدت و هم‌بستگی جامعه قابل تقدیر است.  احبّا آزادند به هر نوع حرفۀ قانونی مانند برخی از بازاریابی‌های شبکه‌ای یا‌ چند سطحی اشتغال ورزند ولی توصیۀ مؤکّد آن است که این قبیل مشغولیّت‌ها را از فعّالیّت‌های امری خویش و از جامعۀ بهائی جدا نگه‌دارند.  قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است و زمانی که تردیدی در مورد قانونی بودن یک فعّالیّت شغلی وجود دارد احبّا در دیگر ممالک هدایت محفل روحانی ملّی خود را جویا می‌شوند ولی در ایران و در غیاب مؤسّسات امری، شایسته است که این مشورت و این صلاح‌دید با افراد و دوستان باتجربه صورت گیرد تا این قبیل مسائل به اتّحاد جامعه و یا به حیثیّت امر مبارک صدمه‌ای نزند.  به طور کلّی دوستان الهی باید از مشارکت در هر شغل غیر قانونی و یا حرفه‌ای که نام نیک امر ‌الله را خدشه‌دار سازد به کلّی پرهیز نمایند.

معهد اعلی در اعتاب مقدّسۀ علیا از درگاه ایزد متعال نزول تأییدات الهیّه را برای آن بندۀ جمال قدم مسئلت می‌نمایند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم