پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ۱ ژوئیه ۲۰۱۹

۸  شهرالرّحمة  ۱۷۶

۱  ژوئیه  ۲۰۱۹

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

سرکار خانم ...

برزیل

 

دوست عزیز روحانی،

 

لطفاً مطالب ذیل را به جوانان گرامی ... که در خصوص مشارکت احبّا در بازاریابی شبکه‌ای تقاضای هدایت نموده‌اند ابلاغ فرمایید.

 

مرقومۀ مورّخ ۶ شهرالجمال ۱۷۶ آن عزیزان به بیت العدل اعظم واصل و برای پاسخ به این دایره ارجاع گردید.  در مورد بازاریابی شبکه‌ای مطالبی مطرح نموده و بیان داشته‌اید که تعدادی از شبکه‌های الکترونیکی ایرانی موفّق به دریافت مجوّز قانونی و رسمی از نهاد‌های دولتی ایران شده‌اند.  معهد اعلی در پاسخ به سؤالی مشابه فرموده‌اند که البتّه احبّای عزیز آزادند که نوع کسب و کار و فعّالیّت‌‌های تجاری خود را انتخاب نمایند ولی علاوه بر قانونی بودن چنین اقدامات، ملاحظات دیگری نیز می‌بایست مدّ نظر قرار گیرد.  به عنوان مثال احبّای عزیز اطمینان حاصل خواهند نمود که ماهیّت فعّالیّت‌های بازاریابی با تعالیم بهائی مغایرت نداشته باشد و البتّه باید این قبیل فعّالیّت‌ها را مؤکّداً از جامعۀ بهائی و فعّالیّت‌های امری من‌جمله اقدامات جامعه‌سازی جدا ساخت.

 

قوانین در کشورهای مختلف و درک افراد از اینکه چه اقداماتی حتّی در صورت قانونی بودن ممکن است بر مبانی اخلاقی استوار نباشد متفاوت است و زمانی که در جایز بودن یک فعّالیّتِ شغلی و تجاری تردید و یا اختلاف نظری وجود دارد احبّا در دیگر ممالک هدایت مؤسّسات امری را جویا می‌شوند ولی در ایران و در غیاب مؤسّسات اداری بهائی شایسته است که یاران الهی با دوستان مورد اعتماد و مجرّب مشورت نموده سپس تصمیم مناسب را اتّخاذ فرمایند.

 

معهد اعلی در اعتاب مقدّسۀ علیا نزول تأییدات الهیّه را بر جوانان ... از درگاه ایزد متعال مسئلت می‌نمایند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم