پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ١ ژانویه ٢٠٢٣

[A Persian translation of a letter from the Department of the Secretariat

dated 1 January 2023 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

١  ژانویه  ٢٠٢٣

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز روحانی،

 

بیت العدل اعظم با توجّه به موقعیّت امنیّتی در این منطقه و تجارب بعضی از زائرین، مقرّر فرمودند مراتب ذیل را به اطّلاع شما برسانیم.

 

خطّ مشی طویل المدّت مرکز جهانی بهائی این است که احبّا از هر ملیّتی اگر به طور دائم و یا حدّ اقل برای مدّتی از سال در ایران ساکن هستند نمی‌توانند برای دیدار کوتاه‌مدّت و یا زیارت نه‌روزه به ارض اقدس سفر نمایند.  اکنون با توجّه به موضع امنیّتی دولت‌ها در این منطقه، لازم شده است برای مدّتی از همۀ احبّایی که در مهد امر اللّه مقیم بوده و یا حتّی سفر کوتاهی به آنجا نموده‌اند، خواسته شود تا به هیچ دلیلی قبل از انقضای اقلاً پنج سال از اتمام آخرین مسافرت‌شان به ایران، به اسرائیل سفر ننمایند.  لطفاً به نحوی که مقتضی می‌دانید احبّای جامعۀ خود را از این تصمیم مطّلع نمایید.

 

اختلال امور و محرومیّتی که بی‌تردید برای برخی از احبّا در نتیجۀ این تصمیمِ ضروری پیش خواهد آمد، موجب تأسّف عمیق است و امید وطید آنکه این محدودیّت در آینده برطرف گردد.  از متقاضیان زیارت نه‌روزه و دیدار کوتاه‌مدّت که ظرف پنج سال گذشته به ایران سفر کرده‌اند تقاضا می‌شود جهت تغییر تاریخ زیارت خود با دفتر امور زائرین تماس حاصل نمایند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

 

رونوشت:  دارالتّبلیغ بین‌المللی

     هیئت مشاورین قارّه‌ای

     مشاورین ارجمند