پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ١٢ آوریل ٢٠١١

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice 

dated 12 April 2011 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی

 (از:  مرکز جهانی بهائی)

 

 

١٢  آوریل  ٢٠١١

 

محافل روحانی ملّی در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

در نهایت سرور اختتام مجهودات تعمیر و مرمّت بنای رفیع البنیان مقام مقدّس اعلی را به اطّلاع شما عزیزان می‌رسانیم.  این مجهود مهم‌ترین پروژه از سلسله پروژه‌های انجام شده طیّ سال‌های اخیر در ارض اقدس بود از جمله نوسازی و مرمّت درونی و برونی بنای دارالآثار بین‌المللی، بازسازی باغ رضوان، ابتیاع املاک وسیع در بهجی و احداث خیابانی عریض و مشجّر جهت ورود از طریق درب شمالی، و تنظیم ربع دایرۀ شمال غربی در جوار روضۀ مبارکه که تکمیل دایرۀ کامل باغ‌های حول آن مرقد منوّر را به دنبال خواهد داشت.  همۀ این موفّقیّت‌ها بر دست‌آوردهای بی‌شمار دیگری می‌افزاید که آن را، در این لحظات اختتام مشروع عظیمی که عالم بهائی در طیّ‌ پنج سال گذشته به آن مشغول بوده است، ارج می‌نهیم.

 

امروز "ملکۀ کرمل" که در بیشتر دوران پروژه از دید عموم پنهان بود نقاب از رخ برافکنده بار دیگر بر فراز کوه خدا "به تاج ذهبی متوّج" و در نهایت حسن و جمال جلوه‌گر است.  مرمّت این بنای شکوهمند به دنبالۀ سه سال تدارک و آمادگی قبلی آغاز شد، شامل مطالعات وسیع و پردامنه‌ای جهت بررسی وضعیّت ساختمان، تجزیه و تحلیل اثرات عوامل طبیعی بر آن و تصمیم‌گیری لازم در بارۀ رویکردها و مصالح مناسب جهت نوسازی به نحوی که هم اصالت طرح اوّلیّه محفوظ بماند و هم در مقابل فرسایش ناشی از گذشت زمان مقاومت نماید.  جزئیّات متعدّد و بی‌شمارِ هر قسمتی از این بنا، از سرمنارۀ زرکوبی که زینت‌بخش قبّۀ ذهبی است گرفته تا ستون‌های رواق اطراف ساختمان، مورد بررسی متخصّصین کارآزموده و گروه بزرگی از داوطلبان خدوم از اطراف و اکناف عالم قرار گرفت، نفوسی که با عشق و علاقۀ وافر، دقّت و مراقبت سرشار و توجّه خاصّ نسبت به تقدّس وظیفه‌ای که در پیش داشتند در کنار هم به انجام این خدمت قائم بودند.

 

استحکام تمامی ساختمان به منظور دوام بیشتر و مقاومت در مقابل زمین‌لرزه یکی از جنبه‌های مهمّ این اقدام عظیم بود.  برای حفاظت این بنای مقدّس از ریزش صخره‌، دیوارهای حائل در ناحیۀ پشت مقام مرمّت شده و متجاوز از ١٢٠ قلّاب فولادین در کوه تعبیه گردیده است.  ترمیم نمای خارجی ساختمان مستلزم رویکردی منظّم در مرمّت سنگ‌کاری‌ها و در همۀ تزیینات ظریف و پیچیدۀ آن بود.  نرده‌های آهنیِ زینتی که در بالای سقف بنای هشت‌ضلعی قرار دارد تعمیر و مجدّداً جلا و صیقل داده شده است.  دقیقاً ١١٧٩٠ عدد کاشی مذهّب که در ده‌ها شکل و اندازۀ مختلف با دقّت طرح‌ریزی و ساخته شده بر روی گنبد که با مراقبت کامل مرمّت و مستحکم گشته نصب گردیده است و اکنون با شکوه و جلال فراوان می‌درخشد.  سه اطاقی که حضرت ولیّ محبوب امر الله به ضلع جنوبی ساختمان اصلی ضریح مقدّس که با رنج فراوان به دست حضرت عبدالبهاء بنا گردیده بود اضافه نمودند تعمیر و ترتیب یافته برای زیارت زائرین آماده گشته است.  در بامداد امروز این مشتاقان در اطاق میانی این سه اطاق اجتماع نموده در مقابل آن مقرّ اعزّ اسنی که تربت مقدّس حضرت ربّ اعلی مبشّر جمال ابهی را در آغوش خود گرامی می‌دارد برای ادای شکر و سپاس دست به دعا برداشتیم.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]