پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان ایران

پیام ٢١ بهمن ١٣٨٧

٣  شهرالملک  ١۶۵

٩  فوریه  ٢٠٠٩

 

پیروان ممتحن جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

 

خواهران و برادران عزیز روحانی،

 

در این ایّام پر‌افتتان که دریای بلا بیش از پیش در تلاطم است و طوفان جفا از جمیع جهات آن عزیزان را احاطه نموده، "آنی نمی‌گذرد مگر آنکه به خاطر آیید و دمی نمی‌‌رود مگر آنکه یاد شوید".  اخبار خوش ثبوت و استقامت آن دل‌دادگان روی جانان مرهم قلوب محزون این مستمندان است و مشاهدۀ اثرات و برکات قوای روحانیّۀ منبعثه از فداکاری‌های شما عزیزان در حصول موفّقیّت‌های شایان ستایندگان اسم اعظم در کلّیّۀ اقالیم عالم موجب فرح و انبساط خاطر این ضعفا است.

 

بسیاری از مردم آن مرز و بوم و حتّی تعداد کثیری از مسئولین امور قلباً واقفند که آنچه بر شما مظلومان می‌گذرد بی‌عدالتی صرف است.  ابراز هم‌بستگی و پشتیبانی از طرف هم‌وطنان عزیزتان و اظهار هم‌دردی و ندامت و اشتیاق به جبران مافات از سوی روشن‌فکران، صاحبان قلم، ارباب جراید و هنرمندان، نمایان‌گر روان پاک و اندیشۀ تابناک ایرانیان و یادآور پیش‌گامی نیاکان آن مردم آزاده در دفاع از حقوق انسان در جهان باستان است.  اهل انصاف در آن سرزمین از خود می‌پرسند که علّت این جور و عدوان‌ بر جمعی از شهروندان خیر‌خواه و صادق چیست؟  چگونه بهائیان که بر طبق تعالیم دینی خود از جبهه‌گیری سیاسی و شرکت در هر نوع دسیسه بر علیه دیگران ممنوعند و سابقۀ ١۶٠سالۀ حیات‌شان نیز گواه این مدّعا است، متّهم به وابستگی سیاسی با دول خارجی می‌شوند؟  به چه نحو می‌توان توجیه نمود که برنامه‌ریزی‌های دقیق و منظّم، اجرای اقدامات وسیع و همه‌جانبه و صرف منابع مادّی و انسانی قابل توجّه، همگی به منظور جلوگیری از تحصیل علم و اشاعۀ فقر و بی‌کاری در بین بخشی از شهروندان و هم‌چنین گسترش تعصّب و بد‌بینی علیه آنان به کار گرفته ‌شود؟  علّت تلاش فراوان برای نشر اکاذیب، تحریف تاریخ و واژگون جلوه‌دادن حقایق آیین بهائی چیست؟  چگونه می‌توانیم پاسخگوی این بی‌عدالتی‌ها در مقابل مردم جهان و در پیش‌گاه عدل الهی باشیم؟  نتیجۀ این تفکّرات و بررسی‌ها این است که مردم بیش از پیش به نقش ویران‌گر تعصّبات دینی در راه تأسیس جامعه‌ای پیش‌رو پی‌می‌برند و برای ترویج فرهنگی بر اساس وحدت در کثرت مصمّم‌تر می‌شوند.  اهمّیّت تاریخی این تحوّل فکری را کم نشمارید.

 

مطمئن باشید که تحمّل این مصائب بی‌شمار و فداکاری‌های شما از انظار هم‌وطنان شریف‌تان پنهان نخواهد ماند و در درگاه ایزد یکتا مقبول خواهد افتاد.  با کمال ثبوت و رسوخ و روح و ریحان در انجام وظایف روحانی خود کوشا باشید.  در جمیع امور، حمایت و تشویق یک‌دیگر را پیشۀ خود قرار دهید و در استحکام پایه‌های اتّحاد از هیچ کوششی دریغ ننمایید.  در احقاق حقوق حقّۀ خود از طرق قانونی با صداقت کامل بکوشید، دشنام را با تحیّت و سلام پاسخ گویید و حتّی با ظالمان به رأفت و مهربانی و صبر و شکیبایی مقابله نمایید.  در میادین خدمت به وطن هم‌چنان فعّال باشید و با مشارکت در گفتمان‌های سازنده با همسایگان، هم‌کاران، دوستان و آشنایان عزیز خود در ترقّی جامعه‌ سهمی بسزا بر عهده گیرید تا ابواب تأییدات الهی را بر وجوه خود بیش از پیش مفتوح یابید و آثار عنایات حضرت پروردگار را به چشم ظاهر و باطن مشاهده فرمایید.

 

در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد شما فارسان میدان وفا به دعا و مناجات مشغولیم.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]