پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به جامعۀ بهائیان ایران

پیام ۸ تیر ۱۳۸۵

٦  شـهر الرّحمة  ١٦٣

٢٩  جون  ٢٠٠٦

 

Transmitted electronically

Mr. …

 

برادر گرامی … علیه بهاءالله 

 

بیت العدل اعظم الهی در اوّلین فرصت بعد از فراغت از مکاتبات مفصّلۀ ایّام عید اعظم رضوان و مطالعۀ رقیمۀ مورّخۀ … مقرّر فرمودند مفاد ذیل ‌را … به احبّای عزیز آن سامان ابلاغ فرمائید.

 

ای حبیبان باوفا و برگزیدگان حضرت کبریا،

 

جامعۀ اسم اعظم در سراسر عالم مملوّ از شور و شعف حاصله از شروع نقشۀ پنج‌سالۀ‌ جدید است.  پیام‌های محبّت‌آمیز واصله از نمایندگان کانونشن‌های ملّی ممالک مختلف به مرکز جهانی، حاکی از عزم جزم بهائیان عالم برای سرعت بخشیدن به فرایند یدخلون فی دین الله افواجاً از طریق شروع برنامه‌های فشردۀ رشد در حدّ اقلّ ١٥٠٠ محدودۀ جغرافیائی در سراسر جهان می‌باشد.  بسیاری از این پیام‌ها حاوی این مژدۀ جان‌فزاست که شرح استقامت احبّای ایران در مقابله با تضییقات حالیه و وفاداری آنان نسبت به اوامر الهیّه در ایجاد جوّی روحانی در آن اجتماعات کمکی مؤثّر نموده است.  پیام‌های واصله همچنین بشارت می‌دهد که جانفشانی شما عزیزان برای ارتقاء مصالح امریّه در شرایط صعب و دشوار فعلی، سرمشقی از فداکاری، منبعی از قوای روحانی و مشوّقی مؤثّر برای دیگر عاشقان روی بها در اقصی نقاط عالم بوده و آنان‌‌ را در مساعی خود برای نشر نفحات‌الله و خدمت به امرالله مصمّم‌تر کرده است.  ملاحظه فرمائید که قوای منبعثه از تحمّل و بردباری احبّای عزیز ایران در این ایّام پر‌افتتان چطور مفهوم بیان مبارک "لو یسترون النّور فی البرّ انّه یظهر من قطب البحر و یقول انّی محیی العالمین" را روشن‌تر و وسائل و لوازم پیشرفت عنصری آن را مهیّاتر ساخته است.  در این مقام، یادآوری وعدۀ محکمۀ الهیّه‌ که از قلم مبارک جمال اقدس ابهی در اشاره به تضییقات وارده بر نفس مظهر ظهور الهی نازل شده روح و روان‌ را به وجد و طرب می‌آورد که می‌فرمایند: 

 

...و امّا الآن حجّبونی بحجاب الظّلام الّذی نسجوه بأیدی الظّنون و الاوهام سوف تشقّ ید البیضاء جیباً لهذه اللّیلة الدّلماء و یفتح الله لمدینته باباً رتاجاً یومئذ یدخلون فیها النّاس افواجاً و یقولون ما قالته اللّائمات من قبل لیظهر فی الغایات ما بدا فی البدایات.  

 

معهد اعلی با تمجید و قدردانی، آن عزیزان‌ را اطمینان می‌دهند که آنی نمی‌‌گذرد مگر آنکه شهامت و شجاعت و استقامت و جانفشانی آن دلدادگان روی جانان به یاد آید.  "این بلایا و رزایا و زجر و حبس و محنت و ابتلا در ساحت کبریا مذکور و اجرش موفور و محتوم.  انّما یوفی الصّابرون اجرهم بغیر حساب".  برکات آسمانی و قوای روحانی منبعثه از اهراق دماء مطهّرۀ شهیدان و فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌های قاطبۀ اهل بها در آن سرزمین در تحمّل شرایط طاقت‌فرسا وسائل تحقّق وعود مبارکۀ‌ الهیّه‌ را یکی بعد از دیگری مهیّا ساخته و می‌سازد.  به فرمودۀ مبارک "...جمیع این بلایا بمنزلۀ دهن است برای اشتعال این مصباح کذلک یبدّل الله ما یشاء و انّه علی کلّ شیء قدیر..."   

 

حضرت ولیّ عزیز امرالله سنواتی بعد از جلوس بر کرسیّ ولایت، خطاب به محفل مقدّس روحانی مرکزی ایران چنین فرمودند: 

 

استخلاص این فئۀ مظلوم بی‌گناه از قیود اسارت و چنگ ارباب ظلم و عداوت ضوضا و هیجان عمومی را مقتضی و حصول عزّت و رخا و آسایش حقیقی از برای اهل بها مقاومت و ممانعت و شور و آشوب اهل حقد و جفا را مستلزم پس اگر چنانچه طلاطم دریای بلا ازدیاد یابد و طوفان محن و رزایا از شش جهت آن جمعیّت مظلوم ‌را احاطه نماید بحقّ الیقین بدانید و آنی متردّد نمانید که میعاد نجات و میقات جلوۀ موعودۀ دیرینه نزدیک گشته و وسائل اخیرۀ فوز و نصرت عظمی از برای ملّت ستمدیدۀ بها در آن کشور مهیّا و فراهم شده قدم ثابت ﻻزم و عزم راسخ واجب تا این مراحل باقیه طیّ گردد و مقصود و آمال اهل بها در اعلی المقامات پدیدار گردد و جلوه‌ئی حیرت‌انگیز نماید هذه سنّة الله و لن تجد لسنّة الله تبدیلا. 

 

این بیانات محکمۀ مبارکه البتّه توشۀ راه هر عاشق باوفا در سبیل تحمّل بلایا و تلاش برای وصول به معشوق و محبوب بی‌همتاست ولی از طرفی مشاهدۀ نشانه‌های فتح و ظفر قوای روحانی و استحکام مستمرّ بنیان امر الهی در حین شدّت تضییقات اغلب سخت و دشوار است.  پیام مورّخ ٢٧ دسامبر ٢٠٠٥ بیت العدل اعظم خطاب به مشاورین مجتمع در ارض اقدس و همچنین پیام رضوان سال ٢٠٠٦ معهد اعلی خطاب به بهائیان عالم را مطالعه فرمائید و ملاحظه نمائید که چه مقدار از فتوحات مذکوره، از جمله موفّقیّت جامعه در توسعۀ چهار‌چوب عمل برای پیشبرد فرایند دخول افواج، بعد از وقوع انقلاب سال ١٣٥٧ در ایران و به برکت جانفشانی‌ها و از خود گذشتگی‌های شما عزیزان نصیب شده است، فتوحاتی که هر یک بخودی خود، گامی عظیم در راه استقرار نظم جهان‌آرای الهی محسوب می‌شود.  

 

در وقایع اخیر مصر تفکّر فرمائید که چطور استقامت احبّای عزیز ساکن آن سرزمین بالاخره منجرّ به اعلان عمومی بی‌نظیر امر مبارک در جهان عرب شد.  تنها در ماه می ٢٠٠٦، بیش از بیست هزار نفر در کشور مصر از سایت عربی بهائی برای کسب اطّلاعات در مورد امر مبارک دیدن نموده و علاقمندان در نقاط مختلفۀ عالم هزاران نسخه از آثار مبارکه را به زبان عربی از کتابخانۀ اینترنت بهائی استخراج نمودند.  ملیون‌ها نفر با تماشای برنامه‌های هفتگی یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی معروف آن کشور با حقایق و اصول امرالله و بی‌انصافی اهل عدوان آشنا شدند.  گروهی از متفکّرین و مدافعین حقوق بشر به پشتیبانی علنی از حقّ بهائیان برای اخذ کارت شناسائی که حال از آن محرومند قیام کردند.  جراید بین‌المللی عربی در سراسر عالم و سایت‌های مختلف اینترنت به زبان عربی نیز توجّه خاصّی به وضع بهائیان مصر نشان داده، موجب اشتهار امر و نشر کلمة الله شدند.  

 

حضرت عبدالبهاء ارواحنا لمظلومیّته الفداء در یکی از الواح مبارکه می‌فرمایند:  "...و از غرائب وقوعات این است که اعظم وسیلۀ صون و حمایت این حقیقت نورانیّت هجوم اعداست و آلام و محن بی‌منتها زجاج آن سراج اریاح است و سبب سلامت آن سفینه شدّت امواج...".  پس صبر و اصطبار بیش از پیش لازم و آمادگی کامل جامعه برای قبول مسئولیّت‌های مضاعفۀ ناشی از رفع موانع و محدودیّت‌ها واجب تا در میقات معیّن و با ارادۀ جمال قدم ابواب رخا بر وجه احبّا گشوده شود، یار دلنشین رخ بگشاید و روز پیروزی جلوه نماید.  

 

در حین تأمّل و تعمّق در‌بارۀ وضع موجود در ایران و مشکلاتی که جامعۀ بهائی با آن روبرو است، شایسته است که احبّای عزیز متوجّهاً الی الله نکتۀ مهمّ دیگری ‌را نیز به خاطر داشته باشند و آن این که چون دشمنان امرالله در این ایّام به دلائل مختلفه خود را برای هجوم فزاینده و علنی به جامعۀ بهائی محدود می‌بینند، برای رسیدن به هدف خود آنچه ‌را قادرند — از ایجاد محدودیّت‌های اقتصادی تا مسدود نمودن ترقّیات اجتماعی، از ایجاد ترس و نگرانی تا اشاعۀ کذب و افترا، از ممانعت ورود دانشجویان بهائی به دانشگاه‌ها‌ تا تسهیل اخذ گذرنامه و خروج از کشور — مجری می‌دارند تا احبّای عزیز را تشویق و یا مجبور به ترک وطن مألوف سازند و بدین وسیله به زعم خود جامعۀ بهائی مهد امرالله را تضعیف و سرانجام ریشه‌کن نمایند.  در پرتو این بررسی‌ها روشن خواهد شد که ترک ایران در شرایط فعلی موجب افسردگی خاطر دوستانی که به حبل استقامت متمسّکند گشته و بدون شک دشمنان امرالله را جسور و در تعقیب اهداف غیر انسانی خود مصمّم‌‌تر می‌کند. 

 

یکی از ارزشمندترین ثمرات فداکاری‌ها و تحمّل محن وارده بر شما عزیزان در سنوات اخیر، افزایش چشم‌گیر آمادگی اهل عالم و ملّت ایران برای قبول امر مبارک است.  این سرمایۀ گرانبها که با دادن جان و مال و راحت و آسایش و فدا کردن پیشرفت‌های مادّی و دنیوی احبّای عزیز از پیر و جوان حاصل گشته و اساس ترقیّات و فتوحاتی جدید در عصر تکوین محسوب می‌شود باید به بهترین وجه ممکن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.  خواهران و برادران روحانی شما در سراسر عالم، با حمایت مؤسّسات امری، مساعی خود را برای انجام این امر تمرکز داده‌اند و جامعۀ اسم اعظم در سرزمین مقدّس ایران، چه افراد و چه تشکیلات امری، نیز باید بیش از پیش بکوشد تا اطمینان یابد که برای مقابله با این مسئولیّت تاریخی‌ از آمادگی فکری و روانی، معلومات امری و مهارت‌های ﻻزمه بهره‌مند است.  بدون شک شما عزیزان در این موقعیّت خطیر به وظائف خود در مقابل تبلیغ انفرادی که مهم‌ترین جنبۀ این آمادگی ‌است آگاهید.  چندی پیش بیت العدل اعظم الهی بعد از بررسی اوضاع مهد امرالله و مصالح امر در آن کشور به یاران ایران توصیه نمودند که مؤسّسۀ آموزشی در ایران ‌را به عنوان سیستم رسمی ملّی که زیر نظر ایشان اداره می‌شد منحلّ نمایند و از آن تاریخ به بعد یاران و خادمین مسئولیّتی در قبال امور تبلیغ انفرادی احبّا نداشته باشند.  این تصمیم معهد اعلی برای حفظ و صیانت یاران و خادمین و جامعۀ بهائی و رعایت امور مملکتی و به عنوان نشانی از اشتیاق به همکاری جامعۀ بهائی با اولیای امور گرفته شد.  ولی معنی و مفهوم این تصمیم این است که افراد احبّا باید در انجام امر مهمّ تبلیغ که از جمله وظائف روحانی و تخطّی ناپذیر هر فرد بهائی است بیش از پیش کوشا باشند، هیچ فرصتی ‌را از دست ندهند و با رعایت حکمت و از طریق ابتکار شخصی، تا حدّ امکان با استفاده از بینش‌های روحانی و تعلیماتی که در فرایند مؤسّسۀ آموزشی آموخته‌اند به این وظیفۀ خطیر قیام کنند و در این راه همدیگر را نیز تشویق و حمایت نمایند.  ملاحظه فرمائید که حضرت عبدالبهاء در اهمیّت تبلیغ چه می‌فرمایند: 

 

ای بندگان جمال مبارک از قرار معلوم از کثرت اغتشاش امر تبلیغ اندکی مهجور مانده ... این معلوم و واضحست که الیوم تأییدات غیبیّۀ الهیّه شامل حال مبلّغین است و اگر تبلیغ تأخیر افتد بکلّی تأیید منقطع گردد زیرا مستحیل و محال است که بدون تبلیغ احبّای الهی تأیید یابند در هر صورت باید تبلیغ نمود ولی بحکمت اگر جهاراً ممکن نه خفیّاً بتربیت نفوس پردازند و سبب حصول روح و ریحان در عالم انسان شوند ... مقصود این است که در ایّام امن و امان باید تبلیغ‌ را در نهایت گرمی مجری داشت و چون امن و امان نه باید بنهایت حکمت مجری نمود امّا بکلّی تعطیل جائز نه زیرا بکلّی تأیید منقطع گردد... 

 

پس ای حاملان امانت الهیّه، در این ایّام که بلایا و رزایا و محن و فتن از هر جهت احاطه نموده، دست شکرانه به آستان مقدّسش بلند کنید که الحمدلله از جند وفایش محسوب، به حبل میثاقش متمسّک، به اطاعت اوامرش مفتخر، به رداء استقامتش ملبّس، و در میادین خدمت و ترویج مصالح امرش ساعی و قائم هستید.  در محیط گرم خانواده و با فرزندان دلبند و جوانان برومند خود این نکات ‌را در میان گذارید و ایشان‌ را از قدردانی عمیق معهد اعلی مطمئن سازید که الحمدلله فداکاری‌های آن نور‌دیدگان نیز در رقّ منشور با خطّ جلی مسطور و موجب افتخار جامعۀ بهائی و نسل‌های آیندۀ عالم بشری است.

 

بیت العدل اعظم در اعتاب مقدّسۀ علیا آن یاران ممتحن جمال ابهی را به ادعیۀ قلبّیۀ خود اطمینان می‌دهند و حفظ و صیانت و موفّقیّت کل ‌‌را از درگاه مقدّسش مسئلت می‌فرمایند.   

با تقدیـم تحیّات

از طرف دارالانشاء بیت العدل اعظم