پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ۶ اوت ٢٠١٧

٧  شهرالکمال  ١٧۴

۶  اوت  ٢٠١٧

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

جناب …

ایالات متّحدۀ امریکا

 

دوست عزیز روحانی،

 

لطفاً مطالب ذیل را به خانم … ابلاغ فرمایید.

 

‌مرقومۀ آن خواهر گرامی و درخواست هدایت در مورد چگونگی بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد جمال اقدس ابهی در ایران در تاریخ‌ ٣٠ مه ٢٠١٧ به بیت العدل اعظم واصل گشت.  مقرّر فرمودند به شرح ذیل مرقوم گردد.

 

نامۀ پر مهر شما که مشحون از عواطف لطیفه و روح تمسّک به عهد و میثاق الهی می‌باشد مشام جان و روان را معطّر و معنبر نمود.  الحمد لله علاقه‌مند خدمت به امر مبارک و به وطن مألوف هستید و ترویج مصالح امریّه و گسترش رفاه همگانی و عبودیّت محضۀ آستان مقدّسش را مدّ نظر دارید.  بهائیان ممتحن آن دیار، در طیّ چند دهۀ گذشته شاهد بحران‌های متعدّد بوده‌ و مانند زر خالص در آتش امتحانات پی در پی رخ برافروخته‌ و گوی سبقت را در میدان استقامت ربوده‌اند.  درک کامل اثرات قوای روحانیّۀ منبعثه از این ثبوت و رسوخ و تحمّل این شداید و بلایا آسان نیست.  از یک طرف سبب شده است که پیروان جمال مبارک در سایر نقاط جهان با شور و هیجانی بس شدیدتر به خدمت در سبیل حقّ و در راه پیشرفت تمدّن به پا خیزند.  از طرف دیگر فصل جدیدی در نگرش هم‌وطنان شما نسبت به این آیین نازنین الهی گشوده است.  بیداری ایرانیان شریف نسبت به هویّت و موقعیّت جامعۀ بهائی و قیام چشم‌گیر آنان به قصد دفاع از حقوق حقّۀ آن مظلومان چه در درون و چه در خارج از کشور، هم‌دلی و حمایت آنان نسبت به مظالم وارده، علاقۀ رو به افزایش‌ آنان به آشنایی با حقایق و تاریخ امر مبارک، و هم‌بستگی آنان با شهروندان بهائی آن سرزمین در جهت بنای اجتماعی متنوّع و متّحد نمونه‌هایی از پیروزی‌هایی است که در پرتو تأییدات ملکوتی محقّق گردیده است.  ملاحظه فرمایید که آنچه به زعم متعصّبین به نیّتِ ذلّت و خمودت امر مبارک انجام شد چطور سبب آگاهی و بیداری وجدان در موطن جمال قدم و موجب احترام و اعتماد همگان نسبت به آن دوستان فداکار گشته است.  آن خواهر محترم باید اطمینان داشته باشند که امر الله مآلاً محفوظ و تحقّق کلّیّۀ وعود الهیّه امری است محتوم.

 

دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله فرصتی گران‌بها برای عاشقان جمال اقدس ابهی است تا با گفتگو در بارۀ ظهور، مقام و زندگی پیامبر الهی برای این عصر مشعشع یزدانی و شرح اثرات سازندۀ تعالیم وحدت‌بخش آن حضرت در سراسر عالم، قلوب را به نور امید و شادمانی منوّر سازند.  این قبیل اقدامات در ایران البتّه باید با رعایت کامل حکمت، با در نظر گرفتن حرمت شرایط محلّ اقامت از طریق اقدامات فردی و جمعی ولی بدون تحریک احساسات عمومی انجام شود.  هر فرد و هر خادم مؤمن باید شرایط خود را بسنجد تا در صورت امکان تعداد هرچه بیشتری از اقوام، دوستان، همسایگان، همکاران و آشنایان‌ خود را از ظهور نفس مقدّسی که از میان هم‌وطنان‌‌شان برخاسته است مطّلع سازد، نفسی که پیام مبارک او حال سرلوحۀ زندگی فردی و اجتماعی تعداد کثیری از مردم عالم از هر قوم، قبیله و نژاد و رنگی می‌باشد.

 

معهد اعلی در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد آن خواهر محترم و دیگر عزیزان دل و جانِ آن خطّۀ مبارک به دعا و مناجات مشغول و موفّقیّت بیش از پیش یک‌ یک را در خدمت به آستان غنیّ متعال در این سالیان پرافتتان مسئلت می‌نمایند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم