پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ١٢ اکتبر ٢٠١٧

١٧  شهرالمشیّة  ١٧۴

١٢  اکتبر  ٢٠١٧

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

جناب آقای …

کانادا

 

دوست عزیز روحانی،

 

نامۀ الکترونیکی آن برادر گرامی در تاریخ ٩ اکتبر ٢٠١٧ به بیت العدل اعظم واصل گردید.  سؤال از اعتبار کانالی تازه‌تأسیس در رسانۀ تلگرام به اسم "میلاد حضرت بهاءالله" نموده‌اید که در آن سندی تحت عنوان "مجموعه‌ای به عنوان دستیار ناظمین و همکاران جشن‌های دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله" انتشار یافته است.  اظهار نموده‌اید که در قسمت معرّفی این کانال جملۀ "تنها پیج رسمی دویستمین سال" با نشانی "esmailpour_m@" به اضافۀ آدرس سایت رسمی مرکز جهانی بهائی برای دویستمین سال آمده است و افراد تشویق می‌شوند که اخبار اقدامات در بارۀ بزرگداشت دویستمین سال را به این نشانی ارسال نمایند.  نگرانی شما این است که این سوء تفاهم به خصوص برای احبّای عزیز ایران پیش ‌آید که کانال مزبور از طرف مرکز جهانی هدایت می‌شود.  معهد اعلی مقرّر فرمودند به قرار ذیل مرقوم گردد.

 

توجّه شما به مصالح جامعۀ بهائی قابل تقدیر است.  احبّای عزیز باید آگاه باشند که نشانی فوق توسّط فردی که بهائی نیست و در دیگر رسانه‌های اینترنتی نیز فعّال است مورد استفاده قرار می‌گیرد.  این شخص هیچ ‌گونه اختیار و یا مجوّزی برای اظهار نظر و دخالت در امور امری از جمله برگزاری بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد مبارک را ندارد.  کانال مورد سؤال شما هیچ ارتباطی با جامعۀ بهائی ندارد، نیّت واقعی از تأسیس و از طریقۀ معرّفی آن روشن نیست، اظهارات و توصیه‌هایش باید نادیده گرفته شود و از ارسال اخبار فعّالیّت‌ها به آن اکیداً خودداری گردد.  هدایات بیت العدل اعظم راجع به نحوۀ برگزاری اقدامات خودجوش احبّا در ایران برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله را می‌توان در نامۀ مورّخ ۶ اوت ٢٠١٧ دارالانشاء در جواب سؤال یکی از دوستان عزیز آن کشور یافت.  نسخه‌ای از آن به ضمیمه ارسال می‌شود.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

 

ضمیمه دارد