پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به افراد

پیام ٢٢ اکتبر ٢٠٢٣

٧  شهرالعلم  ١٨٠

٢٢  اکتبر  ٢٠٢٣

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

جناب آقای ...

ایالات متّحدۀ امریکا

 

دوست عزیز روحانی،

 

لطفاً مطالب ذیل را به خانم ... ابلاغ فرمایید.

 

مکتوب آن خواهر گرامی در تاریخ ٢٨ سپتامبر ٢٠٢٣ به بیت العدل اعظم واصل گشت.  معهد اعلی ضمن ابراز محبّت فراوان مقرّر فرمودند به قرار ذیل مرقوم گردد.

 

درد و رنج و حسّ یاٴس و ناامیدی ناشی از محرومیّت‌ها و بی‌عدالتی‌های غیر انسانی که گریبان‌گیر قشر بزرگی از هم‌وطنان عزیز‌تان می‌باشد کماکان موجب تاٴسّف عمیق است.  بهائیان ستم‌دیدۀ آن سرزمین با رویارویی با خصومت و بی‌عدالتی به خوبی آشنایند و درد جور و ستم را به کرّات تجربه نموده‌اند چه که از بدو این ظهور اعظم در آن اقلیم مقدّس و خصوصاً طیّ چند دههء گذشته ظلمی نبوده و نیست که مغرضین بی‌انصاف به آن مظلومان روا نداشته‌اند.  تجربۀ بسیاری از شهروندان آن مرز و بوم، از هر عقیده و پیشینه‌ای، امروز با تجربیّات جامعۀ بهائی مشابهت واضحی دارد.

 

سؤال نموده‌اید که احبّای عزیزی که خود از دشواری‌های روزمرۀ زندگی و استمرار بی‌وقفۀ تضییقات رنج می‌برند چگونه هم‌وطنان خویش را هم‌دلی و همراهی نمایند و به آنان امید و نشاط بخشند.  یافتن پاسخ به پرسشی که مطرح نموده‌اید مستلزم بذل توجّه به چند نکتۀ مهمّ و قابل تاٴمّل است.

 

تتبّع در آثار الهی و تعمّق دقیق در هدایات مندرج در پیام‌های بیت العدل اعظم نه ‌تنها اهل بهاء را در مسیر تغییر و تحوّل روحانی و حصول درکی عمیق‌تر از هدف حیات عنصری خویش یاری می‌کند بلکه به آن محبوبان انگیزه و نیرو می‌بخشد که به ورای زندگی مادّی و زودگذر این عالم بنگرند و در اجرای رسالت روحانی خویش، رسالتی که حضرت بهاءالله به پیروانش در آن خطّه محوّل فرموده، و در راه ترقّی و سربلندی ایران ساعی و قائم بمانند.  علیرغم همۀ تضییقات و بی‌عدالتی‌های موجود و تجربیّات تلخ و ناگوار زندگی، احبّای غیور و فداکار مهد امر الله این رسالت را فراموش ننموده‌ و اهمّیّت آن را همیشه مدّ نظر داشته‌‌‌اند و به نتایج شگفت‌انگیز فداکاری و استقامت‌شان واقف و آگاهند.

 

در پیام نوروز ١٨٠ بدیع خطاب به بهائیان ایران بیت العدل اعظم با اشاره به آشفتگی و تلاطم نظم عالم تشریح می‌نمایند که ”رنج‌ و آلام کنونی دنیا درد ناگزیر زایمان و تولّد مرحلۀ بعدی سیر تحوّل جهان انسان از طفولیّت به بلوغ است، یعنی تحقّق وحدت عالم انسانی و استقرار مدنیّت جهانی.“  بیت العدل اعظم همچنین جامعۀ بهائی مهد امر الله را دعوت می‌نمایند تا اطمینان به آیندۀ درخشان ایران را در قلوب شعله‌ور سازند و مجدّانه برای سعادت و رفاه همگان بکوشند.  احبّای عزیز یقیناً با ژرف‌نگری در متن این پیام و پیام‌های دیگر معهد اعلی و خوانش دقیق‌ از مضامین آنها به تدابیر اجرایی و مصادیق کاملاً عملی هدایات مندرجه دست خواهند یافت و بینشی جامع از چگونگی ادای رسالت روحانی خود کسب خواهند نمود.  مشورت و تبادل افکار به ویژه با دوستان مجرّبی که در تماس با اجتماع تجربۀ بیشتری اندوخته‌اند نیز آن خواهر گرامی و دیگر پیروان باوفای جمال قدم را در این زمینه یاری می‌بخشد تا با اتّخاذ راه‌کار‌های مؤثّر، از جمله اقدامات اجتماعی و مشارکت در گفتمان‌های سازنده و هدف‌مند، بتوانید هم‌وطنان خویش را در ایجاد یک زندگی پربار و عاری از کینه و افسردگی یاری و همراهی نمایید.

 

شما و دیگر محبوبان مخلص آن خطّۀ نورا بندگان فداکار و غیور جمال قدم‌اید.  هرگز به نظر یک قربانیِ مصائب مهیب زندگی به خود ننگرید و هیچگاه و تحت هیچ شرایطی امید خود را به الطاف و عنایات منجی امم از دست ندهید.  مطمئن باشید که نتایج مشعشع فداکاری‌های بی‌دریغ احبّای ممتحن ایران روز به روز متجلّی‌تر خواهد ‌گردید.  امید آنکه این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء مایۀ دل‌گرمی و قوّت قلب آن خواهر روحانی و هادی اقدامات شما باشد که می‌فرمایند:

 

چون چشم از این جهان تاریک بپوشی و نظر ببالا و عالم اعلی فکنی همه انوار بینی باقی و برقرار بینی جاوید و پایدار بینی حقیقت اسرار بینی پس خوشا جان پاکی که باین آلودگی و آسودگی جهان فانی دل نبسته بلکه بپاکی و آزادگی و بزرگواری جهان باقی تعلّق گرفته.

 

بیت العدل اعظم در اعتاب مقدّسۀ علیا همواره به یاد پیروان جمال اقدس ابهی در مهد امر الله دعا می‌کنند و صمیمانه مسئلت می‌نمایند که ابواب رخا بر وجه منیرشان‌ گشوده گردد و به آنچه سبب ترقّی و تعالی مادّی و معنوی خود و هم‌وطنان‌شان است موفّق شوند.

 

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم