پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ١٧ ژانویه ۲۰۲۴

[A Persian translation of a letter from the Department of the Secretariat

dated 17 January 2024 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

نامۀ دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم خطاب به محافل روحانی ملّی

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

۱۷  ژانویه  ۲۰۲۴

 

ارسال از طریق الکترونیکی

 

محافل روحانی ملّی ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز روحانی،

 

بیت العدل اعظم مقرّر فرموده‌اند به اطّلاع برسانیم که هرچند شرایط در ارض اقدس هنوز ناآرام است ولی زائرین از تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۴ وارد خواهند شد و مورد استقبال قرار می‌گیرند.  هم‌اکنون احبّا مثل گذشته می‌توانند برای دیدارهای کوتاه‌مدّت جهت دعا و مناجات در اماکن مقدّسه درخواست نمایند.  لطفاً اعضای جامعۀ خود را مطّلع سازید.

 

به احبّایی که در این ایّام قصد سفر به ارض اقدس را دارند توصیه می‌شود به تذکّرات دولت‌های متبوع خود توجّه دقیق مبذول داشته، شخصاً راجع به زمان سفر خویش تصمیم بگیرند‌.  در حال حاضر توصیه می‌شود که طول اقامت در ارض اقدس فقط به مدّتی که برای بازدید از مرکز جهانی بهائی لازم است محدود گردد.

با تقدیـم تحیّات

دارالانشاء بیت العدل اعظم

 

رونوشت:  دارالتّبلیغ بین‌المللی

     هیئت‌های مشاورین قارّه‌ای

     مشاورین