پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

پیام‌های مخصوص

پیام ٢۵ مه ٢٠٢۴

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 25 May 2024 to the Friends Gathered in Port Moresby,

Papua New Guinea, for the Dedication of the House of Worship]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به احبّای مجتمع در پورت‌ مورسبی

به مناسبت افتتاح مشرق‌الاذکار پاپوآ گینۀ نو

(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)

 

 

۲۵  مه  ۲۰۲۴

 

دوستان عزیز و محبوب،

 

در این فرصت مغتنم با قلوبی سرشار از محبّت و سرور فراوان افتتاح مشرق‌الاذکار پاپوآ گینۀ نو را به شما عزیزان تبریک و تهنیت می‌گوییم.  تأسیس این مشرق‌الاذکار ملّی شاهدی است بر پیشرفت سریع آیین بهائی در آن سرزمین.  این مشتاقان به همراه شما به ابراز شکر و ستایش قلبی به آستان مقدّس حضرت بهاءالله می‌پردازیم که در طول تاریخ امر الهی در کشورتان، فضلش را همواره شامل حال شما عزیزان فرموده و اکنون موهبت چنین موفّقیّت چشمگیری را به شما عنایت نموده است.

 

تأسیس یک مشرق‌الاذکار در پاپوآ گینۀ نو، این دست‌آورد درخشان، یادآور استقامت، کاردانی و عزم راسخ جامعۀ اسم اعظم در کشور شما است که نمایان‌گر سال‌ها مشورت، کوشش مجدّانه، و ادعیۀ خالصانه به درگاه حضرت کبریا می‌باشد.  در نتیجۀ مساعی خالصانۀ شما، مکانی مقدّس ایجاد گشته که در آن به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء ”کل مجتمع گردند و جمیع بالاتّحاد بمناجات پردازند تا از این اجتماع الفت و اتّحاد در قلوب ازدیاد یابد“.

 

خلوص نیّت، روحانیّت شایان، و ایمان راسخ از جمله صفاتی است که در طبیعت مردم شریف پاپوآ گینۀ نو به چشم می‌خورد، خصایلی که از بدو رسیدن امر الهی به سواحل سرزمین شما، مشخّصۀ مؤمنین کشور شما بوده و شالوده‌ای است که مشرق‌الاذکار بر آن بنا شده است.  این ساختمان که در آغوش تپّه‌های پورت مورسبی (Port Moresby) و رو به دریای کورال آشیان گرفته، از اهمّیّت روحانی عمیقی برخوردار است.  این بنای رفیع البنیان با پذیرش همگان در درون دیوارهای زیبایش، بیانگر وحدت نوع بشر و یگانگی همۀ ادیان است و مردم این کشور عظیم با پیشینه‌های مختلف را با دعوت به گردهمایی برای خدمت به جهان و جهانیان و عبادت خداوند منّان به هم می‌پیوندد.  به راستی نفوس در سراسر آن کشور هم‌اکنون با این آرمان‌های والا در اهتزازند.  مشاهدۀ اینکه چگونه در روستاها و محلّه‌ها، هر جا فعّالیّت‌های جامعه‌سازی شکوفا شده، عبادت و خدمت اساس الگویی غنی از حیات جمعی گشته موجب خرسندی این جمع است.  در چنین مناطقی خواهران و برادران روحانی در کنار یکدیگر یاد می‌گیرند که چگونه سهم خود را در بهبود جوامع خود ایفا نمایند و فراتر از آن چگونه رفاه مادّی و معنوی کلّ اجتماع خود را فراهم آورند.  امید آنکه افتتاح این معبد در قلب کشور شما الهام‌بخش ظهور هر چه بیشتر جوامعی مشتاق به دسترسی به چنین اهداف عالیه‌ای باشد.

 

وقت وجد و سرور همگانی است!  در این لحظه حسّ ایمان، نور امید و هدف مشترک با هم توأم گردیده است.  باشد که طنین حمد و ثنا که در این مکان مقدّس مرتفع می‌گردد، روح شما را به پرواز درآورد و سبب نزول عنایات حقّ بر همۀ نفوسی گردد که در درونش گرد هم می‌آیند.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]