پیام‌ها و دستخط‌های بیت ‌العدل اعظم

خطاب به مؤسّسات بهائی

پیام ٢٦ نوامبر ٢٠١٣

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice

dated 26 November 2013 to all National Spiritual Assemblies]

 

ترجمه‌ای از

پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به کلّیّۀ محافل روحانی ملّی

(از:  مرکز جهانی بهائی)

 

 

٢۶  نوامبر  ٢٠١٣

 

محافل روحانی ملّی در سراسر عالم ملاحظه فرمایند

 

دوستان عزیز،

 

با نهایت سرور اخبار پیشرفت بنای مشرق‌الاذکار قارّه‌ای امریکای جنوبی در دامنۀ ارتفاعات آند در کشور شیلی را به اطّلاع‌ شما عزیزان می‌رسانیم.  کار ساختمانی با اتمام ساختار پیچیدۀ سه‌طبقه‌ای و تونل زیرزمینی خدمات با مصرف بیش از دو هزار متر مکعّب بتن و یکصد و نود تن فولاد، از نقطۀ عطف مهمّی گذشته و اکنون مرحلۀ عمدۀ بعدی یعنی نصب قسمت فوقانی معبد شروع شده است.  قطعات این قسمت که با دقّت بسیار طرح‌ریزی شده — از جمله انبوهی از رابط‌های فولادی که چارچوب ساختمان را به کف نیم‌طبقه متصّل می‌کنند؛ حدود سی و دو هزار قطعه شیشۀ قالبی در قاب‌های آلومینیومی که پوشش بیرونیِ ساختمان را تشکیل خواهند داد؛ و بیش از هشت هزار قطعۀ‌ مسطّح و محدّب از سنگِ نیمه‌شفّاف که دیوارۀ داخلی را خواهند پوشاند — همه در چندین کارگاه‌ مختلف در دست تهیّه هستند و در محموله‌های پیاپی به شیلی ارسال می‌شوند تا توسّط گروه کوچکی از مهندسین که حال در محلّ ساختمان با مقاطعه‌کاران محلّی و کارکنان و داوطلبان به کار مشغول‌اند نصب گردد.  از نقاط مرتفع شهر سانتیاگو برج چوب‌بست مرکزی ساختمان به چشم می‌خورد.  در نقطه‌ای مشهود در بالای چوب‌بست حلقه‌ای مدوّر و فولادی قرار گرفته است که هجده ستون لوله‌ای منحنی‌ را در فوقانی‌ترین نقطۀ بنا به هم متّصل خواهد ساخت، حلقه‌ای که بر روی آن نمای زیبا و آشنای اسم اعظم نصب خواهد شد تا دیدۀ مهمانانی را که برای نیایش در مشرق‌الاذکار جمع می‌شوند منوّر سازد.

 

ادعیۀ مستمرّ و تبرّعات کریمانۀ دوستان که در سراسر عالم به خدمت امر الله قائم‌اند البتّه ضامن پیشرفت سریع و مداوم این مشروع عظیم جامعۀ جهانی بهائی خواهد بود.

 

[امضا:  بیت العدل اعظم]